• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

PARTİ PROGRAMIMIZ

                           
HAK VE ADALET PARTİSİ HAP PARTİSİ PROGRAMAI

 
• Yolumuz Hakk yoludur.Dinine bağlı,Ahlaklı Maneviyatcı,Küçüğünü seven,Büyüğünü sayan,Zengin, onurlu ve mutlu,özgür,adaletli,modern,çağdaş,haktan,hukuktan,milli birlik ve beraberlikten kardeşlikten yana  bir toplum,gençlik  ,yaratmak.

Kadına ve çocuğa karşı tecavüz ve şiddetin her türlüsünü ret eden bir partidir.Hak ve Adalet partisi (HAP).Bunu yapanları en ağır cezalarla cezanlandıracaktır.Afedilmeyeceklerdir. 
• Adil ve Demokratik bir sistem içinde yaşamak,
• Çağa damgamızı vurmakTürkiye'nin değişmesine bağlıdır.
PARTİNİN GENEL BAŞKANI;YİĞİT ZEKİ ÖZTÜRK'TÜR.
.,
 
• Devletin görev ve sorumluluklarının "Tam Demokrasi" ile uyumlu hale getirilmesini,
• Devlet-vatandaş ilişkisinde vatandaşın tartışılmaz öncelliğini,
• Birey hak ve özgürlüklerinin en kâmil manada güvence altına alınmasını,
• Türkiye'yi çağdaş ülkeler arasına katacak dev projeleri,
• Ekonomik adalet ve haklı rekabet prensibi içinde güçlendirmesini,
• İnsan onuruna yaraşır bir toplumsal hayatı kuracak düzenlenmeleri kapsamaktadır.
Hayatın ve devletin her alanını özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenleyen bu programda
• Zengin güvenli, onurlu ve mutlu bir toplum olmak
.Geleceğimizin teminati olan Gençlerimize öğrencilerimize  kızlarımıza kadınlarımıza vb muhtaç kişileteher alanda her türlü yatdımlarla sahip çıkmak bunların eğitimlerine yaşamlarına her türlü giyim kuşam yiyecek barınma kırtasiye, burs vb ihtiyaç larıni alıp bu gençlerimizi öğrencilerimizi halkımızi engelli özürlü şehit ailelerine.partimizce yardım ve katkilarda bulunmak bir insanlık görevimizdir.
• Güçlü ve etkin bir devlete sahip olmak,
• Adil ve demokratik bir sistem içinde yaşamak,
• Çağa damgamızı vurmak
• Hak ve Adalet Partisi,Demokrasiye, Özgürlüğe ve Büyük Türkiye'ye gönül vermiş aydınlarını, uzmanlarını seferber ederek;
• Türkiye'yi "Büyükler Arasında Büyük" ülke yapacak;
• Hakkı Millet'e vererek "Tam Demokrasi"yi kuracak;
• Birey Hak ve Özgürlüklerini Güvence altına alarak, herkes için onurlu bir yaşam sağlayacak;
• Milli-manevi köklerimize, yani ÖZDEĞERLERİMİZE bağlı,
• Kadınlarımızı her zaman, en ulvi, mukaddes, geleceğimizin mimarları olarak gören,
• Cumhuriyetçi,  Bayarağını, Vatanını, Ülkesini, Türkiyeyi v.b değerlerini seven, Araç değil,Amaçiçin,gelecekvegüvencemizolangençler yetiştirmek,Dil,Din,Irk,Cins,Mezhep,Renk.makam,mevki,sınıf vs Ayrımı Yapmayan Bir Yönetimi Oluşturmak.
. Allahı Sessiz Kullarım dediği sahipsiz doğada şehirde köyde kasabada bakıma muhtaç yanlız yaşayam sokak hayvanlarına yaz kış demeden onlara sahip çıkmak yiyecek içecek mama ilâç  gibi  malzemelerin malların piyasalardaki pet Schoplarda satın alınarak bu hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi beslenmesi veterinerlik gibihizmetlerin hem devlet hemde Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanlığımızın partimiz nakdi imkanları ile kendi imkanlarıyla satın alınıp hayvanlara verilmesi besleme ve tedavilerinin yapılması.
 
"TAM DEMOKRASİ İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM" programı hazırlamıştır.

•Ahlak ve Maneviyatına, Dinine bağlı,geçmişine ecdatlarına bağlı,Zengin güvenli, onurlu ve mutlu,çağdaş,adil adaletli, bir toplum olmak
• Güçlü ve etkin bir devlete sahip olmak,
• Adil ve demokratik bir sistem içinde yaşamak,
• Çağa damgamızı vurmak
Türkiye'nin değişmesine bağlıdır.
Öyleyse,
Türkiye ya değişecektir,
ya değişecektir.
Türkiye'yi değiştirecek,
Bireyinden toplumuna,
Vatandaşından Devletine kadar ileriye,
Çağa taşıyacak
İrade, akıl, ufuk ve cesaret
Tek merkez ve Milli Çatı Partisi Olan,,Hak ve Adalet partisinin (HAP) kadrolarında mevcuttur..
İşte bu aklın, iradenin, ufkun, cesaretin ve Türkiye sevdasının ürünüdür Demokrasi Programı'nın vazgeçilmez saydığı, her alana uyguladığı temel prensibi demokrasidir.
Yaşadığımız bütün problemlerin temelinde demokrasi eksikliği vardır.
Öyleyse her problemin çözümü daha fazla demokrasi ile mümkündür.
Tek Merkez Ve Milli Çatı Partisi Olan,Hak ve Adalet Partisi (HAP)Türkiye’nin gücünün, refahının, mutluluğunun, huzurunun ve büyükler arasında büyük ülke olmasının sırrı "Tam Demokrasi" de görmektedir.
Çözüm Demokrasidir.
Çözüm hakkı millete vermektir.
Hak ve Adalet Partisi, Demokrasi Programı ile Milletin değişme arzusunun sözcüğünü, önderliğini üstlenmiştir.
Demokrasi Programı, hakkın sahibi olan Milletin programıdır.
Yeter söz milletindir dedik, şimdi hem söz, hem hak milletin olacaktır.
PROGRAM
Tam demokrasi için Büyük Değişimi Hedefleyen Demokrasi Programı;
• Devletin görev ve sorumluluklarının "Tam Demokrasi" ile uyumlu hale getirilmesini,
• Devlet-vatandaş ilişkisinde vatandaşın tartışılmaz öncelliğini,
• Birey hak ve özgürlüklerinin en kâmil manada güvence altına alınmasını,
• Türkiye'yi çağdaş ülkeler arasına katacak dev projeleri,
• Ekonomik adalet ve haklı rekabet prensibi içinde güçlendirmesini,
• İnsan onuruna yaraşır bir toplumsal hayatı kuracak düzenlenmeleri kapsamaktadır.
Hayatın ve devletin her alanını özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenleyen bu programda,
I. Siyasal Hukukun Demokratikleşmesi
(Milletin hakkı millete verilecek)
II. Adalet Devleti
(Birey için adalet)
III. Devletin Yeniden Yapılandırılması
(Milletin Devleti)
IV. Ekonomide Hak Düzeni
(Güçlü değil, haklı kazanacak)
(Rant değil, fırsat yaratan ekonomi)
A. Enflasyonun Düşürülmesi
B. Büyük Atılım Projeleri
V. İnsanca Hayat
(Hak senin olacak)
VI. Büyük Değişim Projeleri
(Hak Sana Verilecek)
VII. 21. Yüzyıl Projeleri
(Büyükler Arasında Büyük Türkiye)
Başlıkları altında 7 bölüm bulunmaktadır.
Her bölüm, Hak ve Adalet Partisinin,zengin bir uzman kadrosuyla kafa kafaya, gönül gönüle verilerek benim nezaretimde hazırlanmıştır. Her projenin hayata geçirilmesi için gerekli yasal ve teknik hazırlıklar tamamlanmış, uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Hak ve Adalet Partisi,, bu projelerin tamamını iktidarının ilk altı ayında uygulamaya sokacaktır.
Büyük bir hayal, gerçeğe dönüşecektir.
1. BÖLÜM - SİYASAL HUKUKUN DEMOKRATİKLEŞMESİ
Siyasal Hukukun Demokratikleşmesi Programı, dört ana bölümden oluşturmaktadır.
I. Sivil Anayasa
Tüm sivil toplum kuruluşlarının,halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanacak,Sivil bir Anayasa hazırlanacaktır
Mevcut Anayasa'nın anti-demokratik karakterleri, bireysel hak ve özgürlükleri mantıksızca sınırlayarak toplumsal dinamizmin önünde set oluşturmaktadır. Özgürlüklerden korkan, vatandaşına güvenmeyen bir anlayış, bu anayasaya hakimdir.
Hak Ve Adalet Partisi
Türk halkının ideal ve etkin bir yönetim kuracak ve bu yönetim içinde yaşayacak iradeye, erdeme ve sağduyuya sahip olduğuna inanmaktadır.
Bu anlayışla,
• Anayasa tepki Anayasası olmaktan çıkartılacak,
• Bireysel hak ve özgürlükler genişletilecek,
• Sadece iç ve dış güvenlik, barış ve adalet ve eğitim hizmetlerini üstlenen etkin ve dinamik bir devlet yapısı öngörecek,
• Atanmış organları, halk iradesinin üstüne çıkmasını engelleyecek,
• Parlamenter Demokrasi tecrübesini koruyarak, başkanlık sisteminin avantajlarından yararlanacak bir Anayasa yürürlüğe konacaktır.

II. Siyasi Partiler Kanunu

Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, parti-içi demokrasi kurumlaştırılacaktır.
Bunun için;
• Parti Genel Başkanlığı süresi 10 Olağan Kongre ile sınırlandırılacak,Buda Enfazla 15 Yıl Olacaktır.Kongre,MKYK, Bu Süreyi Kısaltamaz.Sadece Uzatabilir.
• Üye kayıtlarına hâkim denetimi getirilecek, - Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, bütün üyelerin katılımıyla ön seçimde belirlenecektir Veya Genel Merkezce Belirlenecektir.Hangi Türle Seçimin Yapılacağına Dair Buna Genel Başkan Karar Vermede Tek Yetkilidir.
• Her il kendi Milletvekili adayını, Belediye Başkanı v.b. adaylarını kendileri veya Genel Merkez belirleyecektir.Buna Genel Merkez Kara Verecektir Bunda Tek Yetkilide Genel Başkandır. Genel Merkezler ise bu İl Teşkilatlarınca belirlenen listeleri sadece onaylayacaktır veya Genel Başkan Ret Edebilir. Gerek gördüğü, anlaşmazlık baş gösteren illere yerlere müdahale edecektir.
• Milletvekili seçimlerinde, Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kadın adaylara %40, Gençlerimize % 10 kontenjanla seçilmelerine yer verilecektir.Bunlara Tek Yetkili Olarak  Genel Başkan Karar Verecektir.En Son Kararları Genel Başkan Verecektir.Genel Başkanın Vereceği Karar Kesindir.
III. Seçim Kanunu
Hakkaniyete ve istikrara hizmet eden bir seçim kanunu çıkartılacaktır.
• Gerek genel, gerek mahalli seçimler çoğunluğun tercihini yansıtmak üzere iki türlü yapılacaktır.
• Seçim ittifakları mümkün olacaktır.
• Seçim harcamaları yargı marifetiyle denetlenecektir.
• Seçmene tercih hakkı tanıyan "tercih sistemine yeniden işlerlik kazandırılacaktır.
• Seçim %10 barajı ,%5 veya %3 e çekilecektir
• Seçime girmeyi hak kazanan her partiye hazineden en az 15 trilyon T.l.seçim destek,katı payı ödenecektir.
IV. Medyanın Demokratikleşmesi
Medya organlarındaki tekelleşme eğilimi, demokratik rejim için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
• Medya, kanuni güvencelerle demokratikleştirilecek, haksız rekabet ve tekelleşme önlenecek, fikir hürriyeti ve haber alma hakkı korunacaktır.
• Basın-Yayın organlarının şahsiyet haklarına tecavüzleri, yargı etkinleştirilerek önlenecektir.
• Toplum ahlakını bozucu yayın yapan basın-yayın organları etkin bir şekilde denetlenecektir.
• Tüm özel ve devletin görsel ve yazılı medya kuruluşları seçime girmeyi hak kazanan her partiye seçim tarihi içinde en az 5 er kez, 15 er dakikalık, ücretsiz canlı propaganda konuşması yapmalarına imkân vereceklerdir

2. BÖLÜM - ADALET DEVLETİ

Tek Merkez Ve Milli Çatı Partisi Hak ve Adalet Partisi, adaleti devletin meşruiyet temeli addeder ve adaletin ancak demokratik hukuk devleti ile mümkün olduğuna inanır.
Devleti, Adalet Devleti hüviyetine sokacak düzenlemelere hayati önem atfetmektedir. Bunu sağlayacak düzenlemeler be başlık altında toplanmıştır.
I. Yargı Bağımsızlığı
Yargı siyasetten arındırılacak, yargıç güvencesi tam olarak sağlanacaktır. Bunun için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu fiziki ve örgütsel olarak bağımsız hale getirilecektir.
II. Yargılama
Tüm Mahkemelerden Alınan Mahkeme Harçları Kaldırılacak,Vatandaş Bedava,Ücretsiz Olarak,Davasını Açsın Hakkını Savunsun Diye.
 Mahkemlerin En kIsa Zamanda Bitirilmesi Sağlanacak,Uzun Yıllar Devam Etmesi Önüne Geçilecek.
• Adli zabıta hem örgütsel hem idari açıdan Cumhuriyet Savcılıklarına bağlanacaktır.
• Mahkemelerin iş yoğunluğu hâkim sayısının arttırılması, "sulh" ve "tahkim"in yaygınlaştırılması ve yargıyı hızlandıracak usullerle azaltılacaktır.
• "Kanuni Hâkim" güvencesi tam olarak sağlanacaktır.
.
BAROYA KAYITLI AVUKATLAR(BAROLAR BİRLİĞİ ) İLE İLGİLİ REFORMLAR.

Baroya Kayıtlı Tüm Avukatların Üzerleri Hakim Kararı Olmadıkça Aranamıyacaklar,İşledikleri suçlar Nedeniyle Adalet Bakanlığından İzin Alınmadıkça Yargılanamıyacaklar
 Avukatlar Tek Kendi İmzası İle,Kefillsiz Devlet Bankalarından 150.000Tl Biryıl Ödemesiz 10 Yıl Vadeli İşletme  Tesis Kredisi Alabilecekler,
Yıllık Gelir Vergilerini  %30 İndirimli Ödiyeceklerdir, Yapılacaktır,
   Avukatlar 20 Yılda,Yılını Dolduran Emekli Olabilecek,Avukatlar Elektiriği,Suyu,Dağal Gazı %20 İndirimle Kullanılacaktır.Devlet Kara,Deniz,Hava Ulaşım Araçlarından %50 İndirimli Faydalanacaklar.
      Avukatlar (BAROLAR BİRLİĞİ) HSYK. 5 Üyeyle Temsil Edileceklerdir.
      Avukatlar Silah Taşıma  Ruhsatı Alacaklardır.MKE DEN 10 Taksitle İstedikleri Silahı Alabilecekler ve bu Silahı  5 Yıl Dolmadan satamıyacaklardır.
      Avukatlar Tüm Adliye Saraylarında Çıkacak Öğle Yemeklerini Ücretsiz Yiyebileceklerdir
        Evlenen Avukatlara ve Çocuklarına, Kefilsiz Tek Kendi İmzalarıyla 25.000 Tl bir yılı Ödemesiz,10 Yıl Vadeli Evlenme  Kredisi Verilecektir.
          Avukatları(BAROLAR BİRLİĞİNİ ) Temsilen,sorunlarının ,iletilmesi,giderilmesi için maaşları adalet bakanlığınca ödenecek,Adalet Bakanlığı Binasında Hizmet Verecek ve Ataması,Görevden Alınması Barolar Birliğince  Yürütelecek.1-Barolar Birliği Müdürü,1-Şef ve 3 Memurdan Oluşan 5 Kişiyi Atayacak, 
         Avukatlar Hiçbir Hakim Ve Savcı Tarafından Duruşma Salonlarında, Savunma Hakkı Kısıtlanamıyacak,Azarlanılmayacak.,azarlama niteliği uyarıcı sözlerde Bulunamıyacaklar,salondan Çıkarılma Gibi Avukatlara Ceza Verilemiyecek.
        Engelli Avukatların Duruşmalara Sağlıklı Bir Şekilde Katılabilmeleri İçin Tüm Adli Saraylarda Adalet Bakanlığınca Atanacak Yeter Miktarda Araç,Gereç Ve Onlara Eşlik Edecek,Hizmet verecek Elamanlar Görevledirecek.Bu Elamanlar Engelli Avukatlara Refaket Edeceklerdir.
    Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Hizmetde Avukatlara Öncelik Verilecektir

III. HAKİM,SAVCILARA AVUKATLARA ,ADALET PERSONELİNE VERİLECEK HAKLAR,HUKUK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORUMLAR.

• Metruk kanunlar ayıklanacak, hukuk sistemimiz anlaşılır ve sade bir hüviyete sokulacaktır.
• Vatandaşın hukuki bilgiye ulaşması için ücretsiz danışma, savunma, Avukatlık, dava açma v.b.hizmeti verilecektir.
IV. Yargıçlık Mesleğinin Takviyesi
Yargıçlar hakim ve savcılar hükümetlerin baskısından kurtulacak, tam bağımsızlık hakim savcı teminatı sağlanacaktır.
• Yargıçlık mesleği özendirilecek ve maddi şartları iyileştirilecektir.
• Mahkemelerin fiziki donanımı ve alt yapısı yeterli ve işlevsel hale getirilecektir.
• Acilen Çağdaş mimari yapılı Adli Binaların ve Lojmanların yapımına hız verilecek, Hâkimler ve Tüm Personel lojmanlarda Hiç Bir Ücret Ödemeden Bedava ikamet edecektir, Maaşları personelin vicdanlarıyla, cüzdanları arasında bıraktırmayacak seviyeye çıkarılarak suiistimallerin, rüşvet ve adam kayırmacılığın v.b. şeylerin önüne geçilecektir.
     Hakimlerin,Savcıların,adalet personelinin Maaşlarına En Az Yılda %15--25  Tl Arası Zam Yapılacaktır
 . Hakim,Savcı ve Adalet Personelinden Kendinin veya Çocuğunun Evlenmesi Durumunda,Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle,5--10 Yıl Vadeli Bir Yıl Ödemesiz,Düşük Faizli 15.000tl- ile 25.000Tl Arasında Evlenme Kredisi Verilecektir
     Hakim ve Savcılara Adalet Personeline Her AY 500  tL.Kira Yardımı Yapılacaktır.
    Hakimler,Savcılar ,Adalet Personeli,İsterlerse 20 Yılda Emekli Olabileceklerdir.Her Ay Maaşlarına %5 Yıpranma Ek Ücreti Ödenecektir.Emekli Olurken Eksradan 5 Yıl Yıpranma bedeli Olarak ilave edilecek,ikramiyesi bu ilave 5 yılla birlikte hesaplanatak ödenecektir
   Hakimlere,Savcılarve Personele Yılda İki Takım Elbise,2 Çift Ayakkabı,4 Gömlek Giyim Yardımı Yapılacaktır.Üniverside Okuyan Çocukları İçin Her ay Karşılıksız 300 Tl Burs Verilecek.
       Hakimler ve Savcılar,Personele Yılda İki Maaş İkramiye Verilecektir.Biri Kurban Bayramında,Birisi Okullar Açılırken verilecektir.Tüm Hakim ve Savcılara lojman Tahsisi  Yapılacaktır.Toki Kanalıyla Kısa Zamanda  2    Y   IL    i   çerisinde Bitirilecektir.Yaptırılacaktır.Halkın Adallete, hukuka güveni Yeniden Sağlanılacaktır artırılacaktır,Hakim Teminatı,Dokunulmazlığı Sağlanacaktır..Adalet Önünde Kim Olursa Olsun Eşit Olacaktır,Devlet,Adalet Ayrım Yapmadan Tarafsız Olacak,Haklının Yanında Haksızın Karşısında Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenecek,Kaybolan Güven Tekrar Sağlanacaktır.Haksızlık Yapan,Tarafkir Davranan,Haksız Kara Veren Hakim ve Savcıda Cezalandırılacak ve Meslketen El Çektirilecektir.Savcılar ve Hakimler İktidarların Değil Türkiye Cumhuriyetinin  Devletin Savcısı Hakimi Olacaktır.Adalet Bakanlığının Savcılar Ve Hakimler Üzerindeki Baskısına Yaptırımına Son verilecek.HSYK TAMAMINI TÜRKİYEDEKİ Tüm Hakimler Savcılar VE Baro Başkanlarının Katılımıyla Ortak Seçlecekler.HSYK Üyeleri 55 Kişiden Oluşacaktır.göerev süreleri 3 yıl Olacak..Bu HSYK  55 Kişiden 4 Üyeyi Seçimsiz Olarak Adalet Bakanlığı Kendisi Atayacak,Barolar Birliğini Temsilen 4 Kişiyi Barolar Birliği seçimsiz Atıyacak,diğer 47  HSYK Üyeyide ,türkiyedeki tüm hakimler,savcılar ve 81 İlin Baro Başkanları ,Adalet Bakanlığınıda Temsilen 10 Üyenin Katılımıyla Seçecektir.
      Hakimler ve Savcılar,Personel İsterse Devlet Bankalarında Kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle,5--10 Yıl Vadeli,Bir Yılı Ödemesiz 60 Ay Vadeli 75.000TL Kredi Alabileceklerdir.Hakimler Savcılar ve Adalet Personeli  vergisini %30 İndirimli vergi Ödeyecek,Rahatlatılacak,cüzdanla,yasa arasında kalmıyacak.
Hakimler,Savcılar ve Personel Tüm Devlet Ulaşım,Kara,Deniz,Hava vb Araçlarından %50 İndirimli Yararlanacaklar.
   Hakimler,Savcılar,Personel,Ayda 300 Tl Taksitle,TOKİ Kanalıyle Tercih Edecekleri İlden,20 Yılda Ev Sahibi Olacaklar. Tüm İllerde Adalet Saraylarında ücretsiz üğle yemeği çıkacak veyemek tüm personele bedava verecek
    
V. Suç ve Ceza Politikası
• Cezaevleri ıslah edilecektir.
• Suç tanımları basitleştirilecektir.
• "Devlete karşı suç" tanımı daraltılacaktır.
• Cezalar toplum vicdanın tatmin edecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Bazı suçlar da hapislik yerine, Ev Hapsi, Devlet kurumlarında çalışma v.b. cezai işlemler getirilecektir,
• Terörün beli kırılacak ve kökü kazınacaktır.Terörle ilgili her türlü sosyal,ekonomik v.b. tetbirler alınacak,özelliklen,doğu,güneydoğu bölge halkının hayat sıtandartı yükseltilecek,işsizlik giderilecek,bölgenin ıklim,ekonomik,kültürel,tarım ,endüstiriyel,yer altı,yer üstü zenginlikleri ve kaynaklarına göre,bedelsiz arsa ve yer temini yapılarak,vergi indirimi ve teşviklere gidilerek,yatırımı cazip hale getirecek v.b. tetbirler alaraktan,Bölgeye ve illere,yeni modern,çağdaş tesisler,fabrikalar kurmak açmak,istihdamı çözmek, bu bölgede halkın terör örgütlerine bulaşmasını, katılımını engelemek,vatandaşın,sosyal refah düzeyini ,alım ve geçim düzeyini,düzenini artırmak.Doğudan ve diğer tüm bölgelerden batıya göçü engellemek.
Hüküm giymiş,suçlulara,kendi ve yakınının,hastalık,düğün,nişan,, v.b. gibi özel gün ve durumlarında.v.b konularda gerekli güvenlik tetbirleri alınaraktan,özel izin ,ziyaret v.b. haklar verilecektir.
Kişiler hangi suçu işlerse işlesin bunlarla ilgili zaman aşım süreleri tekrar belirlenecek,Devlete karşı,düzene,idareye,yönetime karşı işlenen suçlar,terör suçları v.b. suçlarda zamanaşımı kaldırılacaktır.
• İcra Mahkemeleri, yasaları yeniden düzenlenecektir,ailenin temel ihtiyaç maddelerine eşyalarına icra takibi uygulaması engellenecektir,burada köklü bir düzenleme getirilecektir.

3. BÖLÜM - DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ REFORUMLAR VE DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

"Devletin Yeniden Yapılandırılması" Demokrasi Programı'nın en can alıcı bölümlerinden biridir.
Devlet, vatandaşa güven, verimlilik, katılımcılık ve şeffaflık prensipleri ışığında yeniden yapılandırılacaktır.Tüm Bürokratik Engeller Kaldırılacak Her İşlem TC Kimlik Numarası İle Yürütülecek Yapılacaktır.
 İktidara Geldiğimiz Ay İçerisinde Devlet Memuruna Grevli Sendikal,Toplu Sözleşme  Hakkını Tanıyacağız..Memurlar Hakkını Özgürlüklerini Kısıtlanmadan Arayabilecekler ve Alabilecekler.Devlet Memuru İktidarların Değil,Devletin Türk Milletinin Memuru Olacak Şekilde Düzenlemeler Getirilecek.İktidarın Baskısından Kurtulaca
• Devlet asli görevleri olan ADALET, BARIŞ, İÇ ve DIŞ GÜVENLİK, DIŞ İLİŞKİLER veEĞİTİM alanına çekilecek, piyasanın işlediği her yerde devreden çıkacaktır.
• Merkezi idarenin gücü, yerel yönetimlere, merkezin taşra teşkilatına, özel sektöre, kamu nitelikli meslek kuruluşlarına, özerk kurumlara ve sivil örgütlere dağıtılacaktır.
• Başbakanlık ve Bakanlıklar devletin etkinliğini ve dinamizmini sağlayacak şekilde yeniden tanzim edilecektir.
• Bürokratik işlemlerde kolaylık sağlanacak,tüm resmi işler de sadece Nüfus Cüzdanlarıyla gerçekleştirecekler,savcılık,sabıka kağıdı,ikametgah gibi v.b. belgeler kaldırılacaktır,şahıs beyanına dayalı sistem getirilecektir.
• 60 Yaşını doldurmuş tüm Türk halkı, vatandaşı, kamu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat edecektir
• Tüm Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalışan herkese lojman tahsisi yapılacak,lojman yapımına hız verilecek,lojman olmayan yerlerde kira yardımı yapılarak Personelin hayat standardı yükseltilecektir.4 Yılda Tüm Personel İçin Lojman Yapımı Tamamlanacak Memurlar Rahatlatılacak.
• Tüm Bakanlıklarda, Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalışan, SGK Bağlı Tüm personele yılda iki kez bir maaş ikramiye verilecektir.
• Bakanlık sayısı 25 ile sınırlandırılacaktır.
• Bakanlıklar hizmetlerde verimliliği ve etkinliği arttırmak için yetki genişliği ilkesi çerçevesinde yetki devrini gerçekleştirecektir.
• İç güvenlik teşkilatları yasal bir düzenleme ile doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanacaktır. Jandarma, Kır Polisi olarak yeniden tanzim edilecektir.
Memur statüsü üst kademe yöneticileri ile, güvenlik hizmeti gibi özellik arz eden görev ve hizmetlerle sınırlandırılacaktır.
• Kamu kesiminin küçülmesi ve etkinleştirilmesi paralelinde, kademeli şekilde personel sayısı azaltılacaktır.
• Objektif kriterlere göre liyakat ve ehliyet prensibi, kamu personelinin istihdamında yeniden egemen kılınacaktır.
• Verimliliği ve adaleti sağlayan bir ücret sistemine geçilecektir.
• Tüm Bakanlıkların, Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalışan kadrolu ve kadrosuz, SGK. Bağlı ,memur,işçi,sözleşmeli,v.b. personele yılda iki kez birer maaş ikramiye verilecektir.
 Tüm Çalışanlara ve  Emeklilerin Maaşlarına Yılda %15--25 Zam Yapılacak.
• Tek Merkez Ve Milli Çatı Partisi Olan,Hak ve Adalet Partisi İktidara geldiği tarihte hemen,SGK.Tabi işlerde çalışan,emekli,dul,yetim,yaşlılık,şehit,gazi,v.b. tüm personele yılın ilk n 6 ayı için gelir gelmez maaşlara ve ücretlere %15 İle %25 zam yapacaktır, yaparaktan tüm kesimlerin ekonomik durumu düzeltilecektir ve bir rahatlama getirilecektir.Elektrik,Su,Doğalgazı %30 İndirimli Kullanacaklar .Gelir Vergisi Çok Fahiş ve Yüksek Bunda %30 İndirime Gidilecektir.
• Emeklilik yaşı eski sisteme göre yeniden düzenlenecektir,25 Yılını Dolduran Herkes,kadınlar ve erkekler herkes gün ve pirim sayısı Dolduğunda emekliliğini hak kazanacaktır,65 yaşını dolduran herkeste ihtiyaca göre resen emekli edilecek veya ihtiyaç duyulanlar görevlerine istekleri doğrultusunda devam edeceklerdir.
  Çalışan Ve Emeklilere vb Her Ay Ayda 250 Tl Kira Yardımı Yapılacaktır.
  Evlenmek İsteyen Herkese Memura,İşçi Statüsünde olan,sözleşmeli Çalışan vb.Herkese Evlenen Çocuğu İçin, 5 yıl-10 Yıl Vadeli Bir Yıl Ödemesiz  25.000 Tl Kadar  Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle Evlenme Kredisi Verilecektir.
    Görevden Haksız Yere Alınan Memurlar.Haksızlığını Mahkemece İsbat Ettiği An Hemen Bekletmeksizin Eski Görevine Dönecekelr.Uygulamayan Amirlere Hapis Cezası İle Cezalandırılacak.
      Devlet Memurları,İşçi Statüsünde Olanlar,Sözleşmeli Personeller vb  Dahil Tüm Devlet Kara,Deniz,Hava Ulaşımlarından %30 İndirimli Seyahat Edecekler.Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle Bir Yıl Ödemesiz 10 Yıl Vadeli Devlet Bankalarından  100.000 Tl. Kredi Alabilecekler.
        Devlet Memurları İşçi Statüsünde Sözleşmeli vb Olanlar Tüm Devlet Sosyal Tesisleinden % 50 İndirimli Faydalanacaklar.Yılda İki Kez Giyim Yardımı Alacaklar bunlar iki takım elbise iki çift ayakkabı ve 4 adet gömlek verilecektir.
         Evli Devlet Memuru,İşçi,Sözleşmeli Personel Tayinlerinde Ailenin Bütünlüğü Birliği Korunacak,Çalışan Bayan Eşler,Eşinin,Erkeğin Çalıştığı Yerde İlde,İlçede,Köyde Beldede Nerdeyse Orada Birlikte Çalışacaklar. Görev Yapacak.

ROMAN VATANDAŞLARIMIZA KARŞI YÜRÜTÜLEN İKİNCİ SINIF VATANDAŞLIK MUAMELESİ ENGELLENECEK.LAYIK OLDUKLARI İNSAN GİBİ YAŞAMLARI SAĞLANACAKTIR.

Devlet Ana ve Baba Olarak Bu Vatandaşlarımıza iş,aş,ekmek vb. İhtiyaçlarını Karşılayacak,Sosyal Güvenlikleri Sağlanacaktır.Romen Sanatçılarımızın Hepsinin Sosyal Güvencesi Sağlanacaktır.Bu Vatandaşlarımıza Kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle Düşük Faizli Bir yıl Ödemesiz 10 Yıl Vadeli 150.000TL. KADAR iŞLETME TESİSİ KREDİSİ VERİLECEKTİR.Eğitim ve Sağlık İhtiyaçları Ücretsiz Devletçe Karşılanacaktır.Gelir Vergisini %30 İndirimli Ödiyeceklerdir.25 Yıl Vadeli Konut Edindirme Kredisiyle Konut Sahibi Olmaları Sağlanacaktır.
   Roman Vatandaşlarımıza,Sanatçılarımıza,İş,Aş,Sağlık,Eğitim,Mesken,Konut Konularında Gereken Neyse Yapılacaktır.İkinbci Sınıf Vatandaşlık Muamelesinden KurtarılacaktIR.Meslek Edinme Kursları Açılarak Meslek Edinecekler Elinde Sertifakası,Diploması Olan Roman Vatandaşlarımıza Kefilsiz,Tek Kendi İmzası İle,30.000tl ile,150.000tl Arasında 5 --10 Yıl Vadeli Bir Yıl Ödemesiz İşletme Ve Tesis Kredisi Verilecektir
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin,Polisimizin,Mit,Jandarma,vb Tüm Diğer Kolluk Kuvvetlerimizin,Mit Mensuplarımızın vb  tüm personel maaşları günü şartlarına göre yeniden düzenlenecek,İlk Göreve başlayan Subay,Astsubay,v.b. personel ücretleri en az 3500 T.l.den başlayacaktır.er ve erbaşlara günü şartlarına uygun aylık maaş bağlanacaktır, tüm askeri er ve erbaşlar SGK. Kapsamına alınacaktır,Her Ay %5 Yıpranma Ücreti Ödenecektir,20 Yılda Emekli Olabilecek İsteyen.

POLİS,JANDARMA,MİT,TSK.MENSUPLARI İLE İLGİLİ  REFORMLAR İYİLEŞTİRMELER.

      -Kolluk Kuvvetlerin Selahat Kanunu Yeniden Sil Baştan,Günün Şartlarına Göre Düzenlenecektir.Polis,Jandarma,Mit,TSK.İktidarların,Hükümetlerin Değil,Devletin Mensupları,Kurum Ve Kuruluşları Olarak Yeniden Düzenlenecek.İktidarların Kılıçları Baskıları,Üzerlerinden Kaldırılacak.Tarafsız ve Bağımsız Olacak.Devletin Polisi,Jandarması,Miti,TSK.Olacaktır.Türkiye Cumhuriyetine Devletine,Atatürk İlke Ve İnkilaplarına Bağlı,Cumhuriyeti ve Ülkeyi Halkı Tüm Düşmanlara Karşı Savunacak Koruyacak,Güçlü Orduyu,Güçlü Paşaları Yeniden İhtisas Edeceğiz
      Polis,Jandarma,Mit,TSK. Mensuplarının İlk İşe Başlama İlk Maaşları En Az 3.500 TL.Dan Başlıyacaktır.Ayrıca Ayda %5 İndirim Yapılacaktır. 20 Yılını Dolduran İsterse emekli Olacak ve Devletce Buna 5 yILDaha Eklenerek 25 Yıl Hizmet Süresi Olarak Baz Alınarak İkramiyesi ve Maaşı 25 Yıl Üzerinde Hesaplanıp Verilecektir.İsteyen Görevine Devam Edebilecektir.
    
   Her Ay Askeri Personele ,polisimize,Mit,Jandarma vb  Diğer Güvenlik Birimlerimize Ayda 250 Tl Kira Yardımı Yapılacaktır.
     Polis,Mit,Jandarma,TSK  Mensuplarını,Emeklilerini Maaşlarına %15---25 Arası Zam Yapılacaktır.
  Polisimizin ,Mit,Jandarma ve TSK.Tüm Özlük Hakları Ne İse Verilecektir. Bunlar Mesleklerini İcra Ederken Üçüncü Kişilere Karşı Verecekleri Zarar Ve Ziyanın Sİgortaca Ödenmesi,Karşılanması İçin Ek Bir Zarar ve Ziyanı Karşılama Sigortasıyla Sigortalanacaklardır.Lojmansız Polis,Asker,Mit Jandarma Vb Personelimiz Kalmıyacaktır Hepside Lojmanlarda Oturacaktır.İktidara Gelindiğimizde En Geç 4 yIL iÇERİSİNDE LOJMANSIZ KOLLUK KUVVETİ KALMIYACAKTIR.
  
  Polis,Mit,Jandarma,Tsk.Mensuplarımıza,Çalışan veya Emeklilerine, kefilsiz,tek kendi imzaları ile Kendileri veya Çocukları,evlenirken  --25.000tl ya kadar, 5--10 yıl vadeli,bir yıl ödemesiz düşük faizli evlenme kredisi vereceğiz.,Elektrik,Su,Doğalgaz Giderlerinde Her Ay %30 İndirimli Kullanacaklar.Yurt Dışı Seyahatlerinde Devlet Kara,Deniz,Hava vb Ulaşım Araçlarıyla %50 İndirimli Seyahat Edeceklerdir.
    Polis,Mit,Jandarma,TSK  Mensuplarına,Çalışan Ve EmeklilerineTek Kendi İmzaları İle Kefilsiz, 60 Ay Vadeli Ucuz ,Bir Yılı Ödemesiz  5--10 Yıl Vadeli 100.000Tl Ya Kadar Kredi Verilecektir.
      Polis,Jandarma,Mit,TSK Mensuplarına Her Yıl İki Maaş İkramiye Verilecektir.Birisi Kurban Bayramında,Birisi Okullar Açılırken.
      Polis,Jandarma,Mit,TSK Mensuplarına Hergün Öğle Yemeği Ücretsiz Verilecektir.
      Polis,Jandarm,Mit,TSK Mensuplarına Yılda 4 Takım  Elbise Verilecektir.3 Takımı Resmi,1 Takımı Sivil Olacaktır.Yılda 2 Çift Ayakkabı ve 6 Adet Gömlek Verilecektir.
      Polis,Jandarma,Mit,TSK Mensuplarından Göreve Başlar Başlamaz İsteyen Herkes Ayda 300TL Taksit Ödiyerek TOKİ  Kanalıyla Devletçe,Kişinin Kendi İstediği İlden Ev,Konut Sahibi Yapılacak.
        Polis,Mit,Jandarma,TSK  Mensupları,Tüm Devlet Sosyal Tesislerinden %50 İndirimli Kalacak ve Yiyip, İçecek (Akol Hariç)
• Askerli günün şartlarına göre modern,çağdaş teknolojiyle,sistem ve tesislerle,araç ve gereçlerle donatılacaktır.ve askerlik kısaltılacaktır. Bedelli askerlik sistemine son verilecektir, bunu yerine, üniversiteyi ve yüksek okulu bitiren herkes, iki aylık temel kısa eğitime tabi tutulacaktır.TSK.Araç Gereçleri Silah Gücü En Son Modern Teknolojiyle Dizayn Edilecek,Tüm Devletlerle Ayrım Yapmadan Teknolojik Alış Veriş Sağlanacak Sadece ABD  Bağımlı Kalınmayacak,Rusya,Çin Vb Devletlerlede Teknolojik Alış Veriş Sağlanacak Vurucu ,Caydırıcı Gücümüz Artırılacak.Hertürlü Silahda,Uçak,Helikopter,Füze,Tank vb Alanlarda Yerli Sanayiye Ağırlık Verilecek.Gerekirse Dışardan Beyin Göçü Alınacak,Kendi Beyin Gücümüzle Birleştirilerek Silah İhraç Eden Teknolojisi Yüksek Türkiyeyi Yeniden Yaratacağız
    TSK Mensupları ,Sivil Mahkemeler Yerine,Askeri Mahkemelerde Yargılanacak.Askeri Konularda,Olaylarda Sadece Askeri Mahkemeler,Askeri Savcılar Yetkili Olacak,Sivil Mahkemeler ve Savcılar Müdahale Edemiyecek.Bunun Yerine Gerek Görürse Sadece Anayasa Mahkemesi Müdahale Edebilecek Oda %51 Kararla Kararları Alacaklar Geçerli Olacak.Bunu,Bu Kararı Askeri Yetkili Uygulamak Zorunda Olacaktır.

• SAĞLIKDA REFORMLAR (TÜM SAĞLIK PERSONELİN)DURUMLARININ İYİLEŞTİRME

• Sağlık alanında tüm işlemler Nüfus Cüzdanıyla (T.C. Kimlik Numarası üzerinden) yapılacaktır.Her Türk Vatandaşı Doğar Doğmaz Hemen Doğduktan itibaren sigortalanılacaktır ve erkek kız demeden18 Yaşına Girinceye Kadar Devlet Tarafından Karşılanacaktır.
    Tüm Doktorlar,Diş Doktorları Veteriner Hekimleri vb.,Hemşire,Sağlık Personeli Maaşlarına %15--25 Arası Zam Yapılacaktır.
  Tüm Doktor,Diş Doktoru,Veteriner Hekimler vb.Hemşire,Sağlık Personeline Yılda İki Maaş İkramiye Verilecektir.Birincisi Kurban Bayramında,Diğeri Okullar Açılırken.
 Tüm Doktorlar,Diş Doktorları,Veterinerler vb.,Hemşire,Sağlık Personelinin Maaşlarına Her Ay Ayrıca %5 Yıpranma,Mikroplu Ortamda Çalıştıkları İçin Risk Pirimi Ücreti Ödenecektir.
    Tüm Doktorlar,Diş Hekimleri,Veteriner Hekimlerin İkramiyelerine 5 Yıl Yıpranma Bedeli Olarak Eklenecek Bunun İlevesiyle Ne Kadar Hizmeti Varsa Birleştirilerek İkramiye Ödenecektir
 Doktor,Hemşire,Sağlık Personeline Kendi Evlenirken veya Çocukları Evlenirken,Kefilsiz,Tek Kendi İmzası İle Bir Yıl Ödemesiz,5--10 Yıl Vadeli Düşük Faizli 25.000TL Evlenme Kredisi Verilecektir.
    Doktorlara Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle 5--10 Yıl Vadeli Düşük Faizli 200.000tl İşletme ve Tesisi Kredisi Verilecektir.
      Tüm Doktorlar,Diş Doktorları,Veteriner Hekimler vb. Devlet Tarafında 5 Yılda Bir ,6 Aylığına,Yurt Dışına Ücretsiz Bedava Son Teknolojik Araç ve Gereçleri Öğrenmek ve Ülkemizde Uygulamaları İçin İhtisasa Gönderilecektir.Türkiyedeki Maaşlarınıda Almaya Devam Edeceklerdir.
         Doktorların Hastahane İçerisi Ve Dışarısında Her Türlü Güvenliği Sağlanacaktır.
       Doktorlar Hastaya Nasıl Bir Tedavi Uygulanacaksa ve Hasta Nasıl Bir Yöntemle Sağlığına Kavuşacaksa O Tedavi Yöntemlerini Uygulayacak Hastayı Sağlığına Kavuşturacak,Devletde Bu Gideri Karşılayacaktır.
         Tıp Fakültesi Son Sınıfı Tüm Öğrenciler 3 Aylığına Yurt Dışına Ücretsiz Gönderilecek Oradaki Sağlık Kuruluşları ve Yeni Teknolojilerden Bilgi Sahibi Olmaları Sağlanacaktır.
       Tüm Doktorlara,Diş Doktoru,Veteriner Hekimler vb.Hemşirelere,Personele Yılda İki Takım Elbise,2 Çift Ayakkabı,4 Gömlek Giyim Yardımı Yapılacaktır.
       Tüm Doktorlar,Diş Hekimi ve Veteriner Hekimler vb.Hemşireler,Sağlık Personeli Tüm Devlet Sosyal Tesislerinden %50 İndirimli Yararlanacaklardır.
  Tüm Doktorlar,Diş Doktorları,Veteriner Hekimler vb.Hemşireler Sağlık Personel Tüm Devlet Ulaşım Araçlarından ,(Kara,Deniz,Hava)%50 İndirimli Yararlanacaklardır.
    Devlet Hastahanelerinde Sağlık Tedavileri Herkese Bedava ,Ücretsiz Olacaktır.
• Sağlık alanında tüm devlet hastanelerinde ve sağlık kuruluşlarında, katkı v.b benzeri payların hepsi hem çalışandan ve hem emeklinin üzerinden kaldırılacaktır, sağlık tedavisini çalışan ve emekli ücretsiz olarak alacaktır, faydalanacaktır.
• SGK anlaşmalı Özel Hastanelerde, çalışan ve emeklilerin ödediği, katkı payı ücreti kaldırılacaktır, tüm tedaviler, tahlil v.b. dahil ücret ödenmeden sağlık hizmetlerinden faydalanılacaktır.
• Sağlık kurumlarının gerek gördüğü hastalar, hiçbir ücret ödemeden, yurt dışına devlet tarafından tedaviye gönderebilecektir.
• SGK Bağlı çalışanlar ve emekliler istedikleri sağlık kurularından sağlık hizmeti Ücret Ödemeden alabileceklerdir, doktorunu istediğinde kendi seçecektir, hasta hakları ve yakınları ile ilgili tüm haklardan faydalanacaklardır. Sağlık Personeli Doktorlar Gibi Yapacakları Hatalar Karşısında Doğacak Zararın Sigortaca karşılanması Ödenmesi için Ek Sigortalama Yapılacak.
   .Kalp Ameliyatları ve Piller  Hastaya Ücretsiz Olacaktır.Devlet Karşılayacaktır.
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI ŞİDDET UYGULAYANLAR AFFEDİLMEYECEK DİREK HAPİS CEZASI ALARAK HAPİS YATACAKLAR.
     Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Hizmetlerde Doktorlara,Sağlık Personeline Öncelik Verilecektir.

• EĞİTİMDE REFORM;(TÜM EĞİTİM SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN PERSONELİN DURUMUNUN İYİLEŞTİRİMESİ)

• Eğitimde Fırsat eşitliği sağlanacaktır.Dinine bağlı,küçüklerini seven,büyüklerini sayan,örf ve adet ananelerine bağlı  bir gençlik yetiştirilecektir.Tüm Eğitim Ücretsiz Olacaktır.Devlet Karşılayacaktır.
 .Tüm Öğretmenlerin,Üniversite Öğretim Görevlilerinin,Personellerin Maaşlarına Yılık %15--25 Tl Arası Zam Yapılacaktır.
    Tüm Öğretmenler,Öğretim Görevlilerine Personellere Her Ay 250 TL Kira Yardımı Yapılacaktır.
  Tüm Öğretmenlere,Öğretim Görevlilerine, Personele, Yılda İki Maaş İkramiye Verilecektir.Birincisi Kurban Bayramında,Diğeride Okullar Açılırken.
    Tüm Öğretmenlere ve Öğretim Görevlilerinin Personeliin,Kendilerinin ve Çocuklarının Evlenmesinde,kefilsiz,tek kendi imzaları ile bir yılı Ödemesiz 5--10 Yıl Vadeli 25.000tl.KadarUcuz Evlenme Kredisi Verilecektir.
        Tüm Öğretmenler,Öğretim Görevlileri ve Personel İçin Lojman Yapılacak,İsteyen Herkes Lojmanda Oturabilecek
           Doğu ve Güney Doğuda Çalışan Öğretmenlerimizin Maaşlarına Her Ay Ayrıca  Ek %5 Zamlı  Maaş Ödenecek.
           Öğretmenler,Öğretim Görevlileri ve Personeller Her Türlü Devlet Sosyal Tesislerinden %50 İndirimli Faydalanacaklar.
             Öğretmenler,Öğretim Görevleri ve Personeli Devlet Ulaşım Araçlarından %50 İndirimli Faydalanacaklar.
           Öğretmenler,Öğretim Görevlileri ve Personel Haberleşme Araçlarından %50 İndirimli Faydalanacaklar.
                Doğu ve GÜney Doğuda Hizmet Yapan Öğretmenler,Öğretim Görevlileri ve Personel,Elektirik,Su ,Doğalgazı %30 Daha İndirimli Kullanacaklar.
                Öğretmenler,Öğretim Görevlileri ve Personel İsterse İşe Başlar Başlamaz Ayda 300 TL Taksitle,TOKİ kanalıyla,İstediği,Tercih Edeceği  İlden 25 yılda Ev Sahibi Olabilecek.
            Öğretmenler,Öğretim Görevlilerine ,Personele,Yılda İki Takım Elbise,2 Çift Ayakkabı,4 Gömlek  Giyim Yardımı Yapılacaktır
         
• İlk ve Orta eğitim ücretsiz olacaktır, Hiçbir ad altında öğrenci velilerinden ücret alınmayacaktır.
• Ders Kitaplarını devlet karşılayacaktır. Gerek gördüğü fakir yoksul, şehit, gazi v.b.aile çocuklarına devlet yeter miktarda burs ve giyim kuşamını, verecektir.
• Üniversitelerde tüm harçlar kaldırılacaktır..
• Kaliteli Hizmet veren, Araştırmacı, Üretken, Üniversitelerin açılımına hız verilecek, mevcut üniversitelerin standartları yükseltilecektir, iyileştirilecektir, ücretleri tatmin edici düzeylere çıkarılacaktır
• Eğitim ücretsiz olacaktır.
• Üniversitede veya yüksek okulda okuyan herkese istediğinde burs verilecektir,yurtlar çoğaltılacaktır.Yurtsuz Öğrenci Kalmıyacaktır.
Üniversitede Okuyan Tüm Öğrencilere Devlet Ücretsiz Öğle Yemeği Verecektir.Fakir fukara kimsesiz ilk orta lise üniversitete okuyan gençlerimize giyecek içecek yiyecek barınma gibi nakden veya malen mal olarak almak satmak yardımda bulunmak onlarin bu gibi ihtiyaçlarını almak vermek gidermek bu ögrencilerimize Hak ve Adalet Partisi Genel Merkezi Başkanlığı olarak sahip çıkmak bunları satın alıp ihtiyaç sahiplerine yardıma muhtaç engelli fakir öğrencilere vermek
Yaz Ve Kış Aylarında Öğrencilerin Faydalanması,dinlenmesi,Ücretsiz Yatıp Kalkması,Sportif vb Faaliyetlerde Bulunması vb.İçin Doğada,Sahilde Dinlenme Kampları Yapılacaktır.Şehir İçi Her Türlü Ulaşımlarda %50 İndirimli Seyahat Edeceklerdir.Bedava Yurt Dışında İhtisas ve Doktora Yapmaları Sağlanacaktır.
• Üniversiteyi bitiren herkese branşlı yeni iş sahaları açılaraktan,iş bulma imkanları yaratılacaktır.üniversiteyi bitiren gençlerimiz sokaktan,kahvehanelerinden alınıp,üretken,hizmet veren genç,dinamik iş gücü ve beyinlerle milli ekonomimize katkıda bulunmaları sağlanacaktır.Üniversiteyi Bitirenlere Kefilsiz,Tek Kendi İmkanlarıyla 30.000tl ile 200.000tl Arasında Uzun Vadeli Düşük Faizli ,5 --10 Yıl Vadeli Bir Yıl Ödemesiz, İşletme ve Tesis Kredisi Verilerek İş Kurmaları Sağlanacaktır.Evlenen GençlereKefilsiz Tek Kendi İmzası İle25.000tl 10 Yıl Vadeli Bir Yuıl Ödemesiz Evlenme Kredisi Verilecektir

III. MUHTARLARLA,Mahalli İdareler Reformu

• Merkezden çevreye doğru güç aktarılacaktır. Mahallinde yerine getirilebilecek hizmetlerle ilgili bütün yetki ve sorumluluk mahalli idarelere devredilecektir.
• Halkın mahalli yönetime daha etkin katılımı sağlanacaktır.
• Mahalli organlarda atanmışların yerine seçilmişlerin ağırlığı temin edilecek, tüm karar organları seçimle gelecek kişilerden oluşacaktır.
• Mahalli İdarelerin mali kaynakları verdikleri hizmetlerle dengeli olarak arttırılacaktır.
• Tüm Mahallelere Muhtar Evleri yapılacaktır.Muhtar ücretlerine her yıl devlet memuruna yapılan zam oranı kadar maaşlarına zam yapılacaktır.
• Muhtarlara Devletin tüm Sosyal Tesislerinden %50 Faydalanma,Yararlanma hizmeti getirilecektir.
 Muhtarlar Devlete Ait Tüm Kara,Deniz,Hava Ulaşımlarını İl Dışı Seyahatlarında %50 İndirimli Seyahat Edecekler.Şehir İçi Tüm Devlet Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Faydalanacaklar.
 .Muhtarların kendilerinin ve Çocuklarının Evlenmesi Halinde ,Kefilsiz,Tek Kendi İmzaları İle,Bir Yılı Ödemesiz,Düşük Faizli 5 yı-10 Yıl Vadeli  25.000Tl  Kadar Evlenme Kredisi Alacaklar.
     Muhtarlara Her Ay 250 TL Kira Yardımı Yapılacaktır.
     Muhtarlara Taşımalı Silah Ruhsatı Verilecek,Silahlar  Devletçe  üç yıl Vadeli Krediyle verilecek.
      Muhtar Maaşlarına İlk Etapda  %15--25 Arası Zam Yapılacaktır.
• Muhtarlar Devletin Şehir içi tüm ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaktır.
• Muhtarların muhtarlık binalarının elektrik ve su,doğalgaz v.b. giderlerinden ücret alınmayacaktır.Kendilerinin oturdukları konutlarının elektrik ve su ,havagazı,doğalgaz,giderlerinden,%50 indirim yapılacaktır.
 MUHTARLAR: MUHTARLIKDA GEÇEN HİZMETLERİ VE BAŞKA İŞ KOLUNDA ÇALIŞMALARININ TOPLAMI 20 YILI DOLDURDUĞUNDA İSTERLERSE EMEKLİ OLABİLECEKLER .GÖREV SÜRELERİNİ DOLDURUNCAYA KADAR MUHTARLIK GÖREVLERİNİDE SÜRDÜRECEKLERDİR.HEM EMEKL,HEMDE MUHTARLIK MAAŞINIDA BİRLİKTE ALACAKLARDIR.

IV. Şeffaflaşma

• Devlette yozlaşma, yolsuzluk ve usulsüzlüğün sebebi kapalılıktır. Kamu hizmetlerinin süratli ve etkin sunumu da kapalılığın kaldırılması ile mümkündür.
• Devlet organlarının tamamında şeffaflık sağlanacaktır. Vatandaşın bilgi edinme hakkı, devlet için bir görevdir.
• Devlet sırrı kavramı sınırlandırılacaktır.
• Her kademede devlet memuru ve siyasetçi için mal bildirimi zorunlu olacak ve bildirimler halka açıklanacaktır.
• İhale yasası, değiştirilerek, şeffaflık sağlanacaktır.
• Özelleştirme ihaleleri, televizyonlarda halka açık olarak yapılacak ve yayımlanacaktır.
• Tüm Jandarma ve polis karakolları şeffaf,halkın oralara gelip gitmesinde,halkı korkutan yerler değilde,adalet dağıtan,sağlayan,koruyan devletin sıcak kolları haline getirelecektir,işkencenin,hakaretin,hor görme v.b. şeylerin her türlüsü engelenecektir.Güler yüz vetatlı dil hakim olacaktır.
Kişi ve Konut,İşyeri Dokunulmazlığı Korunacak Hakim Kararı Olmadıkça Arama Tarama Yapılamıyacak.

V. Bürokrasinin Azaltılması

• "Vatandaşa Güven" esasına riayet edilerek bürokratik işlemler asgari düzeye indirilecektir. Vatandaşın beyanı, aksine bir kanıt bulunmadığı sürece doğru kabul edilecektir.Tüm İşlemler Tek Nüfus Cüzdanı ve TC Kimlik Numarasıyla Yapılacak,İkametgah,savcılıkdan sabıkağıdı vb Bazı Evraklar İstenmiyecek.
• Merkezin yetki devri ile zaman, emek ve personel tasarrufu sağlanacaktır.
• Her Türk Vatandaşı tüm resmi ve özel işlemlerini sadece Nüfus Cüzdanlarıylan T.C. Kimlik numaralarıylan yapacak ve yürütecektir,bunu dışında kişilerden hiçbir evrak devter belge istenmiyecektir.Brokrasi ,kırtasiyecilik v.b. şeyler tamamen kaldırılacaktır
 
HAK VE ADALET PARTİSİNİN
DEMOKRASİ (HAP)PROGRAMI
 
Hak ve Adalet Partisinin (Hap)“ Demokrasi Programı"nın, "Ekonomide Hak Düzeni", "İnsanca Hayat", "Büyük Değişim Projeleri" ve "Yüzyıl Projeleri" başlıklı 4, 5, 6 ve 7.bölümleri şöyle:
4. BÖLÜM - EKONOMİDE HAK DÜZENİ
"Güçlü Değil, Haklı Kazanacak. Rant değil, Fırsat Yaratan Ekonomi"
• Ekonomide Tam ve Eksiksiz Rekabet koşullarında Hür Teşebbüs Düzeni Esastır.
• Devlet ekonomik girişimciliği terk edecek, bireysel girişimciliğin önündeki engelleri kaldıracaktır.
• Haksız rekabeti yaratan yasal ve ekonomik ortam bertaraf edilecektir.
• Sermaye tabana yayılacak, KOBİ'lerin ekonomiye katkıları azami düzeye çıkartılacaktır.
Bu ilkeler ışığında, Ekonomide Hak Düzeni adı verdiğimiz Ekonomi programımız üç kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısımda, başta Enflasyonla Mücadele olmak üzere Makro Politikalara yer verilmiş, ikinci kısımda "Sürdürülebilir İstikrar" için temel ilkeler oluşturulmuş, üçüncü kısımda ise ekonomik dönüşümün itici gücü olan sektörlerle ilgili projeler sıralanmıştır.
I. Enflasyonla Mücadele
Enflasyonla Mücadelede fiyat istikrarının sağlanması temel hedeftir.
Bunun için,
• Kamu açıklarının azaltılması etkin bir istikrar programı ile sağlanacak,
• Yapısal, idari, mali ve parasal düzenlemeler gerçekleştirilecek,
• Ekonomik karar birimleri arasında rasyonel ve etkin bir koordinasyon sağlanacaktır.
Bu çerçevede,
• Vergi Reformu,ALINAN VERGİLER HALKIN,ESNAFIN,SANAYİCİNİN VB BELİNİ BÜKMEKTEDİR .VERGİDE ADALETSİZLİK GİDERİLECEK,VERGİLER ÇOK YÜKSEKTİR  İKTİDARA GELDİĞİMİZDE GELİR VERGİSİNDEN TÜM VERGİLERDEN DİREK % 30 DİREK İNDİRİM UYGULANACAK HALK ESNAF SANAYİCİ RAHATLATILACAKTIR
• Sosyal Güvenlik Reformu,
• Mali Piyasaların Yeniden Yapılandırılması,
• Özelleştirme,
• Bütçe disiplini gerçekleştirilecektir.
• Bankacılık sektörü ile ilgili yeniden yasl düzenlemelere gidilecek,yüksek ve keyfi faizcilik uygulama sı engellenecek,kredi kartları faizleri düşük tutlarak,aylık ödemelerine kolaylık getirelecek,kart mağdurlarına yenilerin eklenmesi engellenecek,Bankacılık sektöründe kişiler,müşteriler hakkında tutulan siciller bir defaya mahsus olmak üzere silinecek,sıfırlanarak,kara listeye alınan şahısların tüm isimleri kayıtlardan silinecektir, herkesin,her geliri olanın kredi alma imkanı kolaylaştırılacaktır,tüm bürokratik engeller kaldırılacaktır,çekte her iki tarafıda mağdur etmeyecek yeni düzenlemeler getirilecek çekte hapis yatma kaldırılacaktır.Borç ödeme kolaylaştırılacaktır
II. Sürdürülebilir İstikrar
• Sürdürülebilir istikrar ancak iktisadi ve siyasi liberalizmin tam olarak sağlanmasıyla mümkün olur.
• Liberalizmin olmadığı yerde gizli korumacılık önlenemez. Bu ilkeler ekonomiye egemen kılınacaktır.
III. Büyük Atılım Projeleri
Fırsat yaratan bir ekonomiyi oluşturmak üzere ekonomiyi dönüştürecek iddialı projeler geliştirilmiştir.
• İstanbul'u Finans Merkezi haline getirmek,
• İlk defa Halk Ve Adalet Partisi,bir ilke imza ataraktan,İstanbulun Avrupa ve Anadolu Yakası için iki ayrı yönetimle yönetilecektir.Avrupa Yakası Valiliği,Anadolu Yaksı Valiliği kurulacaktır.Belediye olaraktanda da Avrupa Yakası Büyük Şehir Belediye Başkanlığı,Asya Yakası Büyük Şehir Belediye Başkanlığı kurulacaktır.
• Mal Borsaları'nı kurumsallaştırmak,
• Turizm'i geliştirmek,
• Bilgi çağına uygun olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurmak,
• Finans ve Para piyasalarını kuvvetlendiren tedbirler almak,
• Ekonominin bel kemiği olan sosyal işlevleri de bulunan KOBİ'leri zengin programlarla teşvik etmek,
• İhracatı arttırmak,
• Avrupa Birliği'ne uyumu gerçekleştirmek gibi iddialı projeler uygulamaya sokulacaktır.
• TOKİ Kanalıylan veya Özel sektöre arsa tahsisi karşısında, her ilde,ilçede ,gerek duyulan köylerde,mezralarda konut Yapımına hız verilecek ülkedeki konut sorunu,sıkıntısı 5 yıl içerisinde bitirilecektir.Her Türk Vatandaşı gelirine göre,kendi belirliyeceği aylık ödemelerle
kira öder gibi,konutunu edinecektir.
5. BÖLÜM - İNSANCA HAYAT
"Hak Senin Olacak, Halkın Parası Halkın Olacak"
Demokrasi Programının bu bölümünde orta ve dar gelirli vatandaşlarımızı hedef alan toplumsal projelere yer verilmiştir.

I. ÇİFTÇİ VE KÖYLÜYE GETİRİLECEK KOLAYLIKLAR

Toplam istihdamın yaklaşık yarısını barındıran Tarım sektörü bir bütün olarak yeniden ele alınacaktır.
• Tarımsal Destekleme Politikaları, üretimin serbest pazar şartlarına uygun gelişmesi esas alınarak yeniden yapılandırılacaktır. Ürünlere Dünya fiyatları uygulanacak, sübvansiyonlar, prim sistemi ile çiftçiye yansıtılacaktır.
• Tarım kuruluşları doğrudan çiftçiye devredilecektir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapıldığı gibi, Tarım Satış Kooperatifleri çiftçiye devredilecektir.
• Tabi zenginliklerimiz, köylüye sahiplendirilerek istihdam ve gelir kapısına dönüştürülecektir.
• Hayvancılık teşvik edilecektir.Çiftçiye,Köylüye,Hayvancılık ,vb.İşleri Yapana Tek Kendi İmzası İle Kefilsiz Olarak,5--10 Yıl Vadeli ucuz,Bir Yıl Vadesiz 200.000tl Kadar İşletme ve Tesisi Kredisi Vereceğiz.
• Köylünün Çiftçinin Kredilendirilmesinde, kredi almasında bürokrasi kaldırılacak, kolaylıklar getirilecek, Ziraat ve Halk Bankası ve diğer devlet bankalarından kredi alan çiftçiye, köylüye gayrimenkul teminatsız ve uzun vadeli çok düşük faizli  Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle 200.000 Tl Kadar kredi verilecektir
• Çiftçiye, Köylüye mazot % 50 indirimli verilecektir 2.5 Tl Vereceğiz.
• Çiftçiye, köylüye gübre ve tohum, ilaç,Elektrik,Su vb. bedelleri %50 indirimli verilecektir
• Çiftçinin ürünü tarlada çürümeye terk edilmeyip devlet pazarı bulunmayan, tarlada kalan çiftçinin ürünlerini kendi alacak ve ücretini ödeyecektir.
• Tüm Çiftçiler ve köylü SGK. na kavuşacaktır.sigortasız,çiftçi ve köylü,çalışan kesim kalmıyacaktır.
   Köylü ve Çiftçi ye %30 Vergi indirimi yapılarak Vergisini Ödiyecektir
    Köylü,Çiftçi,Elektiriği,Doğaalgazı ,Suyu, %50 İndirmli Kullanacak.Çiftçimiz ve Köylümüz Rahatlıyacak.
• Doğu Ve Güneydoğu Anadolu, Bölgelerimiz başta olmak üzere,Türkiyenin tüm bölgelerinde,iklim ve doğal yapısı göz önüne alınarak heryerde ve alanda Küçük Baş ve Büyük Baş Hayvancılığımız,Tarımın vb yetiştirilmesi,geliştirilmesi için sıfır faizli krediylen dar gelirli ,köylü,200.000Tl.Ya Kadar Kefilsiz Tek Kendi imzası İle kredilendirilerek teşvik edilecek ve geliştirilecektir.Türkiye Hayvan ithalatından kurtulacak ve Hayvan İhracatı yapan ülke konumuna 5 yılda getirilecektir .Et fiatları böylece en az % 50 ye varan oranda ucuzlayacaktır.ÇİFTÇİ ,KÖYLÜ,HER TÜRLÜ VERGİSİNİ %40  İNDİRİMLE ÖDİYECEK ÇİFTÇİ,KÖYLÜ RAHATLATILACAKTIR.

II. ESNAFA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

• Esnaf ve Sanatkârlarımızın devletçe desteklenmesinde selektik politikalar uygulanacak; teknoloji, eğitim ve finansman desteği sağlanacaktır. Halk Bankası esnafa devredilecektir.
Bağkur Pirim Basamakları Yeniden Düzenlenecek Yüksek Pirim Ödeme Basamakları Düşürülerek Esnaf Rahatlatılacak.
• Esnaf, KOBİ statüsüne çıkartılacaktır.
• Esnaf ve sanatkâra Ücretsiz Kurs, eğitim desteği verilecektir.
• Esnafın Kendisinin veya Çocuğu Evlenirken bir yıl Ödemesiz,5 ile 10 Yıl Vadeli Düşük Faizli kendi kefaletiyle,imzasıylan, Devlet Bankalarından ve 25.000 Tl Kadar Evlenme  kredisi verilebilecektir
• Ayrıca buna ilavetende,Esnafa verilecek 200.000 tl. kadar tesis ve işletme kredilerinde gayrimenkul v.b. ipoteği Vb Şeyler aranmıyacaktır,istenmeyecektir.Kefilsiz,Sadece Tek Kendi İmzası İle Kefilsiz 5--10 yıl Vadeli Bir Yıl Ödemesiz Düşük Faizli 200.000tL.Kadar Kredi Verilecektir.
  Şöför Esnafına,Çiftçiye Mazotu 2.5 TL vereceğiz.Çiftçiye,Gübre,Tohum,İlaç,Elektirik %50 İndirimle Vereceğiz.Suyu %50 İndirimle Vereceğiz.
• Esnafların tüm vergi,bağkur,sigorta borçları yeniden birikmiş faizleri silinerekten yeniden günün şartlarına uygun olarak yapılandırılacaktır,60 aya yayılacaktır.
   Esnaf  Bundan Böyle Her Yıl Vergilerde %30 İndirimle Vergi Ödiyecek Esnaf Rahatlatılacak.
        Esnaf Elektiriği,Suyu,Doğalgazı %30 İndirimli Olarak Kullanacak.
• Yapılandırması yapılan tüm esnaf sağlık hizmetlerinden yaralanmaya başlıyacaktır.

SANAYİCİLERİMİZ;

1-Sanayimizde yeniden yapılanmaya geçilerek ülke geneli modern ,çağdaş,teknolojiyle donatılmış yeni fabrikalar ve tesislerin kurulmasını sağlanacaktır.işsizlige çözüm getirecek istihdamı çözecek büyük yatırımlara ağırlık vermek.
2-Sanayicimize bedelsiz arsa tahsisi yapılarak ve düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklemek,Türkiyenin dört bir yanını demir ağlarla sarmak,örmek
3.Yatırımcıya vergilendirmede indirime gitmek,bazı mal ve hizmetlerden vergi almamak veya vergi dışı bırakmak.Vergilerde %30 İndirime Gidilecektir Sanayicimiz Rahatlatılacaktır.Sanayicimiz Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle 200.000tl 5--10 Yıl Arası Vadeli Bir Yıl Ödemesiz ucuz,İşletme ve Tesisi Kredisi Verilecektir.
4.Türkiye Bölgelere ayrılarak,İllerin,tarımsal,endüstiriyel v.b.ekonomik üretimleri hammadde durumları göz önüne alınarak o bölgede üretilen,yer altı ve yer üstü zenginliklerine,göre yeni modern tesisler ,fabrikalar kurmak ve bölgedeki işsizliği,istihdamı gidermek ve çözmek,iller arası göçü durdurmak,
5- Sanayiciye ithal ve ihracat yapacağı mal ve hizmetleri için devletin kara,deniz,hava ulaşım araçlarından,% 50 indirimle faydalanmalarını sağlamak.
6 – Sanayicimizin,birikmiş,vergi,sigorta,bağkur borçları yeniden yapılandırılacak,tüm birikmiş faizler silinerekten bu borçlar 60 aya yayılaraktan tahsili cihetine gidilecektir.Yapılanmayı yapan tüm sanayicimiz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlıyacaktır.
7- Özel Sektörün gitmediği ve yatırım yapmaktan kaçındığı,özelliklen,Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Devlet eliylen ,kanalıylan gerekli yatırımların,tesisilerin,kitlerin ,fabrikaların,kurulmasına hız ve ağırlık verilecektir.o bölgedeki hem istihdam çözülecek hemde gerekli bölge kalkınması ve üretilen,yetişen hammaddesi değerlendirilerek ekonomiye katkısı sağlanacaktır

TURİZİM;

1-Turizimde herşey dahil sistemine son vermek,
2-ev pansiyonculuğunu desteklemek,düşük faizli ,uzun vadeli,tesis ve işletme kredileriyle turizimciyi destekleme.Turizimci Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle,Bir Yıl Ödemesiz 5--10 Yıl Vadeli 200.000 Tl Ya Kadar Tesis Ve İşletme Kredisi Verilecektir.
3-Tüm Sahilleri 100 metreye kadar, halkın faydalanması,gezip, dolaşması,v.b. hizmetlere açmak yasağı kaldırmak.
4-Turizimciye,bedelsiz, arsa ,yer tahsisi yaparaktan,ülke genelinde yatak ,kapasitesini,sayısını artırıcı ,Turistin gelmesini cezbettirecek,yeni çağdaş,modern otel,motel,pansiyon v.b. tesisler kurmak,açmak.
5-Çalışanların,emeklilerin,halkın faydalanacağı sahillerde modern çağdaş teknolojiyle donatılmış tesisiler kurmak açmak ve bunların hizmetine ,ücretsiz veya çok düşük ücretle sunmak,
6- Gençlere yönelik su sporlarını,dağcılık sporlarını,v.b. turizimi geliştirme,faydalanmaları için,öğretici,eğitici,yetiştirici ,v.b. benzer tesisler,işletmeleri,kampları v.b. kurmak ve ücretsiz olarak gençlerden bunların yaralanmasını sağlamak.
7-Turizmci  Yıllık Vergisini %30 İndirmli Olarak Ödiyecektir.
III. Çalışma Hayatı
Hak ve Adalet Partisi, çalışanların ve çalıştıranların enerjilerini birleştirerek, üretim denkleminde en önemli girdi olan bilgiye ulaşmalarını istemektedir.
• İşçi-memur kavramı yerine çalışanlar kavramı öne çıkartılacaktır.
• Sendikaların ücret sendikacılığı yerine toplumsal ve ekonomik alanlarda çözüm üreten merkezlere dönüşmesi teşvik edilecektir.
• 1475 sayılı İş Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu birleştirilerek tek bir çalışma yasası oluşturulacaktır.

IV. KADINLARIMIZLA iLGİLİ PROJELERİMİZ

 .Kadın En Kutsal Değerleriimizdir,Ülkenin ve Ailenin En Sağlam Temel Taşıdır,Ülkenin Guru Kaynağıdır.ATATÜRKÜDE,HZ.ALİYİDE ,PEYGAMBER EFENDİMİZİDE KADIN,BİR ANA DOĞURMUŞTUR.ÜRETKENDİR IŞIKDIR,YOKTAN VAR EDENDİR,BU NEDENLE EN KUTSAL DEĞERLERİMİZDİR,HERŞEYİN EN İYİSİNE,EN GÜZELİNE LAYIKTIR.ONLARI KIRMAMAK VE ÜZMEMEK GEREKİR.
• Kadınlarımızın mali, ekonomik ve eğitim yönünden desteklenmesi için somut ve çözüm üreten projeler hayata geçirilecektir.
• Kadınlarımıza dönük hizmet üreten sivil toplum örgütlerine tam destek verilecektir.
• Mal Birliği Kanunu değiştirilerek, kadının ekonomik güvencesi arttırılacaktır.
• Kadınlarımıza Milletvekili seçimlerinde,Belediye Başkanlığı seçimlerinde % 40 kadın kontenjanı uygulaması yapılacaktır
• Her ile ,ilçeye yeter miktarda kadın sığınma evleri açılacaktır,burada barınanların tüm giderleri devlet tarafından karşılanacaktır,ayrıca bu evlerde barınanlara aylık 350 tl. özel ihtiyaçlarını giderme karşılama maaşı bağlanacaktır.
• Kadına,çocuğa karşı her türlü şiddetin önüne geçilecek bu konuda şiddet uygulayanlara karşı yaptırımlar ve cezalar ağırlaştırılarak yeniden düzenlenecektir. Şiddet gören kadın derhal Devlet koruma ve bakımı altına alınacaktır, şiddet gördüğü yerler evlen istediği takdirde ilişkisi kesilecektir.ŞİDDETİ UYGULAYANA DİREK HAPİS CEZASI VERİLECEK AF EDİLMEYECEK CEZASI ERTELENMİYECEK HAPİSTE YATACAKTIR.HİÇBİR AFDANDA YARARLANMIYACAKTIR
• Çalışmayan, Bakıma muhtaç dul,kimsesiz v.b. kadınlarımıza günün şartlarına göre maaş bağlanacaktır,Meslek Edinme Kursları Açarak Meslek Edindirip ve Kadınlarımıza Kendi İşyerlerini Kurmaları İçin,Kefilsiz,Tek Kendi İmzaları İle 2 Yıl Ödemesiz 5--10 Yıl Vadeli ,Düşük Faizli,100.000 Tl Ya Kadar İşletme ve Tesisi Kredisi Verilecektir.
• Çocuk yaştaki kızlarımızın evlendirilmeleri engellenecektir, başlık v.b. ne isim, adı altında olursa olsun evlilikte alınan verilen paraların önüne geçilecektir ve bu yola başvuranlar cezalandırılacaktır caydırıcı tedbirler alınacaktır.
• Kadınlarımıza sosyal faaliyetlerini, el becerilerini artıracağı, meslek edindirici, kurs yerleri, tesisler açmak ve burada yetiştirerek onları üretime yöneltmek
• Buralardan yetişen kadınlarımıza 50.000 Tl. ye kadar Devlet Bankalarından kefilsiz,Tek Kendi İmzası İle uzun vadeli,ilk iki yılı ödemesiz düşük faizli, işletme ve tesis kredisi vermek.
 Kadına,Çocuğa Şiddet Uygulayan,Tecavüzde Bulunan ,Kocası veya Başkası Olsun,Direk Hapis Cezası Alacak Hiç Bir Afdan Yararlanamıyacaktır.

• GENÇLER;

1 -Geleceğimizin teminatı olan gençleri,Allah Sevgisi,Bayrak Sevgisi,Vatan Sevgisi,Cumhuriyet Sevgis,Ülkü ve Ülke ,Toprak sevgisi ,Dinini,Dilini,Irkını,Büyüğünü sayan,küçüğünü seven v.b değerlerine bağlı,çağdaş,modern,bilgili,birikimli,deneyimli,donanımlı,tecrübeli, milliyetçi bir gençlik yetirştirmek
2 –Gençlerimize,başta Eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini sağlamak ve vermek.
3 –Tüm gençlerimeize kesintisiz 12 yıllık eğitimi kitaplarıylan birlikte vermek.Fakir fukara kimsesiz engelli partili partisiz tüm gençlerimize sahip cıkmak Hak ve Adalet Partisi  Genel Başkanlığı olarakdan bu gençlerin giyim kuşam yiyecek içecek kırtasiye barınma vb konularda bu gençlere yardımda bukunmak, ihtiyaç mallarını giyecek içecek kırtasiye gibi malları piyasalardaki mağazalardan satın alıp vermek,Geleceğimizin teminatı olan bu gençlere partimiz imkanları nisbetinde madden manen nakden vb yardımda bulunmak partimiz görevleri ve  prensiplerindendir..
4 – Gençlerimize her türlü yönetimde temsil etme hakkı,kontenjanını vermek,getirmek,gençlerimizi bir araç olarak değil bir amaç olarak ,geleceğimiz,güvencemiz olarak görmek,yetiştirmek.Ön Sıralarda Yönetimde Yer Verilecektir.
5 –Seçme ve Seçilme yaşını elde etmiş her Türk Vatandaşı,genci,Milletvekil,Belediye Başkanlığı seçimlerinde % 10 temsil etme hakkı tanınacaktır.
6 –Üniversitelerde bazı bölümlerde sınav sistemi tamamen kaldırılacaktır,Tüm Üniversditelerde,Yüksek okullarda harçlar ve kayıt ücretleri kaldırılacaktır
7 – Üniversitelerde ,yüksek okullarda okuyan her isteyen öğrenciye burs verilecektir
8 - Orta öğretimde teknik ve mesleki eğitime başlanacaktır,iki yıllık meslek ve teknik yüksek okullar yaygınlaştırılacak ve bu okullara sınavsız öğrenci alınacaktır.bu okulları bitirenlere devlet kendi ve özel söktörde iş bulma ve istihdamı çözecek ve sağlıyacaktır.Becerili öğrenciler üniversitelere yatay geçiş yapabilecektir.Yurt dışına devlet tüm masraflarını karşılamak kaydıylan,eğitim ve öğretim için gönderecektir
9-Orta öğretimde ve Üniversitede,yüksek okulda okuyan tüm öğrenciler SGK.nca eğitimleri boyunca sigorta altına alacak ve tüm sağlık hizmetleri, giderleri ücretsiz devlet hastahanelerinden ,sağlık kurumlarından verilecektir,karşılanacaktır.
10-Üniversiteyi,yüksek okulları,orta öğretim meslek okullarını bitirenlere devlet bankalarından,düşük faizli,uzun vadeli,ilk bir yılı ödemesiz,5 yıl vadeli,iş edinme,kurma adı altında en az iki kişinin veya yakınının kişisel kefaletiyle 50.000 TL. ya kadar,Kredi verilerek hayata atılmaları ,iş kurmaları,sağlanacaktır.Okulunu bitiren veya mesleğini alan her genç,kahve köşelerinden,sokaktan kurtarılacak,ana,baba eline bakmaktan kurtarılacak,kendi işini,yuvasını kurma imkanı ve hayata atılma insan gibi kimseye muhtaç olmadan yaşama ortamı ,imkanı sağlanacaktır.
11 – Evlenen, gençlere devlet bankalarından Kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle,15.000tl--25.000 TL. ya kadar düşük faizli,ilk bir yılı ödemesiz 5 yıl vadeli kredi verilecektir.
12- Özürlü,Engelli Gençlerimiz,Üniversitelerin bazı bölümlerine ,Tüm Mesleki Yüksek Okullara sınavsız gireceklerdir,Tüm Eğitim ve öğretim masrafları devletçe karşılanacaktır.
 13-Tüm Üniversitelerde Okuyan Öğrencilerimize Devletce Bedava Ücretsiz Öğle Yemeği Verilecektir.
V. ÖZÜRLÜLER,,ENGELLİLERE İLİŞKİN REFORUMLAR

Hak Ve Adalet Partisi,(HAP) Engelli, özürlülerin sorunlarını bütünüyle toplumun sorunu olarak görmektedir.
• Özürlülerin eğitimini, hayat ve iş şartlarını iyileştirmek, Özürlülere eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında kolaylıklar arttırılarak sürdürülecektir.Tüm Özürlü Vatandaşlarımızın Her Türlü,Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Giderleri Devletçe Karşılanacak,Bedava Olacak
• Engelli vatandaşlarımıza kolay iş bulma imkânları genişletilecektir. Edinecekleri veya kendi becerilerine göre açacakları iş kollarında faizsiz ve kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle 150.000 tl. ya kadar Devlet Bankalarından tesis ve işletme kredisi vermek.bir Yıl demesiz 10 Yıl Vadeli Olacaktır.
   Engelli Vatandaşlarımız Elektiriği,Suyu,Doğal Gazı ,Haberleşmeyi %50 İndirimli Kollanacaktır,alacaktır.
        Engelli Vatandaşlarımızın Kendilerini ve Çocuklarının Evlenme Esnasında  bir Yılı Ödemesiz 10 Yıl Vadeli 25.000 Tl Evlenme Kredisi Alabileceklerdir,
• Özürlü ve Engelli vatandaşlarımız için öğrencilerimizin yeme içme giyinme barınma ve sığınma evleri açmak burada tüm ihtiyaçlarını karşılamak,Gerektiğinde Bunları bu ihtiyaçları Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanligı olarak partimiz imkanlarıyla kaynaklarıyla karşılanıp satın alınıp ihtiyaç sahibi özürlü engellı öğrencilere ve vatandaşlara alıp vermek
• Özürlü Ve engelli Vatandaşların, kendi başlarına dışarı çıkabileceği, Cadde ve sokaklarda rahat hareket edebileceği dolaşabileceği şekilde düzenlemeler yapmak ve gerekli araçları gereçleri, kendilerine ücretsiz temin etmek
• Milletvekili ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde %5 özürlü kontenjanla seçime girmeleri sağlanacaktır.
 Tüm Kamu kurumlarında Çalışan En Az 25 Kişi Baz Alınarak Bunun 2 si Engelli Vatandaşlarımızdan Sınavsız Alınacak,Yıllık Memur Alımları Toplamı 25 e Bölünecek bu Çıkan 2 ile Çarpılıp  O Kadar engelsiz vatandaşımız kamuda sınavsız işe alınacak,çalışacaktır.
 Özel Sektör Çalıştıracağı En Az 25 elamanın   1 Tanesi  ve Katlarına Göre Engelli Vatandaşımız Olacak Bunlar Sınavsız Atanacaklar,alınacaklar,
• Özürlülere,Engelli vatandaşlarımız, bazı üniversite dallarında sınavsız eğitim,öğretim, okuma fırsatı verilecektir.Tüm Meslek Yüksek Okullarına özürlü ve engellilerin hepsi sınavsız girecektir.Tüm giderleri devletçe karşılanacaktır.
 Özürlüler Tüm Devletin Kara Deniz,Hava Ulaşım Araçlarından %50 İndirmle Seyahat Edeceklerdir.
  Engelliler 20 yılda,dolduranlar istediğinde emekli olabilecekler
.Alllahın sessiz kullarım dediği sahipli veya sahipsiz sokakda doğada yaşayan konuşamıyan dertletini söyleyemeyen anlatamayan  bu hayvanlrda birer engelli insan vasfındadir.Bu hayvanlara yaz ve kışın  partimiz kanalıyla imkanlarıyla olsun her türlü mama yiyecek içecek barınacak ihtiyaçlrıni gidermede her türlü maddi manevi yiyecek ilâc tedavi vb yardım ve katkıyi sağlamak bunlara sahip çıkmak bir insanlık görevimizdir.Partimizinde görevleri arasındadır. 

VI. EMEKLİLER

 Emekliler Bizlerin Medarı İftiharı Onur Konuklarımızdırlar.
• Uygulayacağımız dönüşüm projeleri ile emekli, dul ve yetimlerimiz enflasyon karşısında ezdirilmeyecektir.Maaşlarına %15---30 Arası Zam Yapılacaktır.
• Hak Ve Adalet Partisi iktidar geldiği günün ayından geçerli olmak üzere SGK. Na tabi tüm kurumlardan emekli olmuşlara,memur,işçi,dul,yetim,gazilere,şehit ailelerine,yaşlılık maaşı alanlara v.b. lerin hepsinin maaşlarına ilk altı ay için otomatikman % 30 zam yapılacaktır,tüm emeklilere her yıl  2 maaş ve altı ayda bir ,bir maaş tutarında ikramiye verilecektir,ilk ikramiye okulların açılacağı ayda,ikinci ikramiyede kurban bayramında verilecektir emekliler dini vecibelerini gönül rahatlığıylan yerlerine getirsinler diye.
• Tüm SGK Emeklileri, Sağlık hizmetlerini hem devlet hem de özel sağlık kuruluşlarından,Hem de Üniversite hastanelerinden,hiçbir ücret ödemeden,sadece Nüfus cüzdanıyla (T.C.Kimlik Numarasıyla) tüm sağlık hizmetlerini,alabilecektir,yararlanacaklardır.
• Sosyal Güvenlik Kurumlarımızın emekli, dul ve yetimlere bağladığı maaşlarda ve verdiği hizmetlerde norm birliği sağlanacaktır. Maaşlar tek bir göstergeye bağlanacaktır.
Emekliler veya Çocukları Evlenirlerken Kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle ve 25.000 Tl  Kadar Bir Yılı Ödemesiz 5-10 Yıl Vadeli Evlenme Kredisi Verilecektir.
   Emeklilere Her Ay 300Tl Kira Yardımı Yapılacaktır.
  Emeklilere Kefilsiz,Tek Kendi İmzası İle iki Yılı Ödemesiz 10 Yıl Vadeli 50.000TL Ya Kadar Toprak Edinme veya Hobilerini Karşılama Adı Altında Kredi Verilecektir.Kendine Küçük Bir Toprak Alsın Kendine Bağ Bahçe Edinsin Zamanını Geçirsin Diye.
    Emekliler Elektiriği,Doğalgazı,Suyu %50 İndirimli Kullanacaklardır,
     Emekliler Tüm Devlet Kara,Deniz,Hava Ulaşım Araçlarını Eşiyle Birlikte %50 İndirimli Seyahat Yapacaklardır.
      Emekliler Devletim Tüm Birimlerinin Sosyal Tesislerinden Eşiyle Birlikte % 50 İndirimli Herşeyi Yiyip İçecekler.
           Emekliler İçin 5 Yıldız Ayarında Tüm İllerde Huzur Evleri Yapılacak,Kimsesiz Emekliler Burada  çok Cüzi Bir Ücretle Ölünceye Kadar Kalacaklar,Devlet Her Türlü İhtiyacını Karşılayacaktır.
      Emeklileri Devlet Her Yıl Değişik Ülkelere Ücretsiz Seyahat  Yaptıracak.
• Tüm SGK. Emeklilerine ne ad isim altında olursa olsun hiçbir ücret alınmadan sağlık hizmetleri ücretsiz verilecektir.
• SGK. Mundan emekli, maaş, ücret alan herkese yılda iki kez bir maaş ikramiye ödenecektir. Birincisi okullar açılırken, ikincisinde Kurban Bayramlarında ödenecektir.

VII. Orman Köylüsü

• Özel ormancılığa geçiş sağlanarak ormanlarımızın işletilmesi köylüyle paylaşılarak yürütülecektir.
• Ormanlarımızın sahiplendirilmesi için katılımcı bir model uygulanacaktır.
• Orman arazisi olarak görülen yayla gibi yerlerde mülkiyet sorunları çözülecektir.
Orman Köylüsü,Elektiriği,Suyu,Doğalgazı %50 İndirimli Kullanacaktır.
 Orman Köylüsüne Ormana Zarar Vermiyecek Küçük Baş ve Büyükbaş Hayvanlardan Belli Bir Miktarda  5 Yıl Vadeli,Bir Yılı Ödemesiz Olarak Verilecektir.
  Orman Köylüsü Vergisinde %50 İndirim Yapılacaktır.
  Orman Köylüsüne Kendisini ve Çocuğunun Evlenmesinde 5 Yıl-10 Yıl Arası Bir Yıl Ödemesiz 15.000TL iLE 25.000tl Arası Evlenme Kredisi Verilecektir.
 Orman Köylüsüne Kefilsiz Tek Kendi İmzası İle 5--10 Yıl Vadeli İşletme Ve Tesis Kredisi Verilecektir.
6. BÖLÜM - BÜYÜK DEĞİŞİM PROJELERİ
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında köklü dönüşümlere ihtiyaç vardır. Bu üç alan, Türkiye'nin çehresini değiştirecek kritik alanlardır.
I. Eğitim Reformu
Eğitim sistemimiz uluslararası standartların çok gerisindedir. Eğitimi çağa uygun hale getirmek ve geleceğimizi güvence altına almak için;
• Hayatla ve ekonomiyle bütünleşmiş,
• Dünya standartlarında kaliteyi yakalamış ve,
• Hayat boyu devam eden eğitim hedef alınmıştır.
Bunun için,
• Temel Eğitim 12 yıla çıkartılacak ve bu süre sonunda herkesin meslek sahibi olması sağlanacaktır.
• Temel Eğitim, 6. sınıftan sonra yönlendirmeli olacaktır.
• İhtiyacı olan çocuklara kitap, kıyafet ve ulaşım desteği sağlanacaktır.
• Üniversiteye Giriş sınavı kaldırılacak; yerine başarı ortalaması ile Standart Yetenek Testi esas alınacaktır.
• Yüksek Öğretim Kurumu yeniden yapılandırılacaktır.
• Meslek Yüksek okullarına özel bir önem verilecektir.Meslek Yüksek Okullarına sınavsız girilecektir.Mezun olanlarada devlet iş edinme ve iş kurma adı altında düşük faizli,ilk bir yılı ödemesiz,5 yıl vadeli,gayrimenkul ipoteksiz,sadece iki kişinin ,şahıs kefaletiylen,50.0000 TL. ye kadar kredilendirmede bulunacaktır.Böylece Ülkede teknik elaman sayısı ile hem üretim artırılacak,hemde yeni yeni iş sahaları açılacak,yeni yeni teknik buluşlar bulunmasına teşvik edilmiş olacaktır,Üretim artırılacaktır hem istihdama çözüm getirilecektir hemde mal ve hizmetlerde rekabet ortamı doğacak ve ülkeye ucuzluk gelecektir.
• Internet, eğitimin temel direği olacaktır.
• Öğrenen toplum-öğrenen birey ilkesinin egemen olduğu, gençlere ve kadınlara yönelik meslek edindirme hedefine yönelik yaygın eğitim seferberliği başlatılacaktır.
• Altın çocuklara yurtdışında eğitim imkânı sağlanacaktır.
• Üniversite öğretim üyesi yetiştirmek üzere geniş kapsamlı yurtdışı lisansüstü programı gerçekleştirilecektir.
• 8 yıllık eğitim sonrasında ayrıca talep üzerine muhtelif lisanların yaygın eğitim içinde öğretilmesi sağlanacaktır.

II. SAĞLIK REFORUMU

Sağlık hizmetlerimiz yetersiz, etkinlikten ve kaliteden uzaktır.Sağlık Hizmetleri Vatandaşa Ücretsiz Olacaktır.
 Doktor,Hemşire,Sağlık Personeline Direk %15--25 arası zam yapılacaktır.
Doktor ve Hemşirelere,sağlık Personeline,kendilerinin veya çocuklarının evlenmesi halinde 15.000tl dan 25.000 tl ya kadar 5--10 yıl vadeli,bir yıl ödemesiz ucuz evlenme kredisi vereceğiz. kefilsiz ve tek kendi imzaları ile bu krediyi alacaklardır.
 doktor,hemşire ve sağlık personeline her ay % 5 yıpranma ve mikroplu ortamlarda çalıştıkları için aylık maaşlrına ek ücret ödeme yapılacaktır.
 doktor,hemşire ve sağlık personeli isterse 20 yılda emekli olabilecektir.ayda 250 tl kira yardımı yapılacaktır.
   doktorlara kefilsiz tek kendi imzaları ile 5--10 yıl vadeli ucuzbir yıl ödemesiz 200.000tl işletme ve tesis kredisi verilecektir.
Hak ve Adalet Partisi i tarafından hazırlanan Sağlık Reformu hemen yürürlüğe konacaktır.
• Sağlık hizmetleri sunumunda rekabet ve verimlilik sağlanacaktır.
• Her ailenin bir doktoru olacak, aile hekimliği kurumlaştırılacaktır.
• Sağlık hizmetleri kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.
• Türk halkı bütünüyle sosyal sağlık güvencesi kapsamına alınacaktır. İhtiyaç içinde olan vatandaşlar, sigorta kapsamına alınacak, ihtiyacı kadarı devlet tarafından karşılanacaktır.
• Kamu hastaneleri özerkleştirilecek ve özelleştirilecektir. Devlet hastanelerinin yerini özel hastaneler alacaktır.SGK .tabi çalışanlar,emekliler buralardan ücretsiz sağlık hizmetlerini alacaklardır.Her ne ad ,isim adı altında olursa olsun örneğin katkı payı gibi şeyler kaldırılacaktır,alınmayacaktır.
• Hizmeti birey satın alacak, devlet bireyi finanse edecektir.
• Tüm Devlet Hastanelerinde, Sağlık kurumlarında,Bazı Devletin açtığı Üniversitelerde,Sağlık hizmetleri ücretsiz olacaktır.

III. Sosyal Güvenlik Reformu

Sosyal Güvenlik sistemimiz sürdürülemez hale gelmiştir. Köklü ve kapsamlı bir reform ihtiyacı kaçınılmazdır.
Bunun için;
• Emeklilik yaşı yeniden düzenlenecektir. Kadın ve erkek isteyen herkes pirim gün sayısını doldurduğu an isterlerse 50 yaşında emekli olabileceklerdir.65 yaşını dolduran herkes resen emekli edilecektir, Bazı özel, teknik,ihtiyaç duyulan hizmet ve görevlerde bu sınır kurumlarca uzatılabilinecektir.
 Emeklilere %15--25 Arası Maaşlarına Zam Yapılacaktır.
 Evlenen Emeklilere veya Çocukları İçin 15.000TL.VE 25.000tl Arası Kefilsiz,Tek Kendi İmzası İle Bir Yılı Ödemesiz,5--10 Yıl Vadeli Düşük Faizli Evlenme Kredisi Verilecektir.
Emeklilere Her Ay 250 Tl.Kira Yardımı Yapılacaktır.
 Emekliler Elektiriği,Suyu,Doğalgazı %30 Daha Az Ödiyecektir.Haberleşmede emekliler %50 Daha Ucuza Konuşacaktır.
  Emekliler Devlet Ulaşım Araçlarından %50 İndirimli Seyahat Edeceklerdir,
  Emekliler Tüm Devlet Sosyal Tesislerinden %50 İndirimli Faydalanacaklardır
   Emekliler İsterse Kefilsiz Tek Kendi İmzaları İle Bir Yılı Ödemesiz 5--10 Yıl Vadeli 50.000Tl Ya Kadar Kendisine Hobi Kredisi Adı Altında Kredi Verilecektir.Bununla Emekli Kendisine Küçük Bir Toprak Alıp Orada Kendine İş Edinip Zamanını Geçrebilsin diye.
• Aktif/Pasif oran 4'e 1 olarak dengelenecektir.
• Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenecektir.
• Sosyal Güvenlik Kurumları yeniden yapılandırılacaktır.
• İsteğe bağlı bir sistem olarak özel ve munzam sigortacılık desteklenecektir
7. BÖLÜM - 21. YÜZYIL PROJELERİ
I. Petrol Boru Hatları
Türkmenistan'dan, İran'dan gelecek gaz-boru hatları, Bakü-Ceyhan petrol boru hattına ilaveten ekonomik, hatlar yapımına geçilecektir.
II. Demirden İpek yolu
Eski İpek Yolu’nu takiben Çin'e kadar demiryolu ulaşımı kurulacaktır.
III. Nükleer Teknoloji
Güvenilir, çevreye uyumlu Nükleer santrallerin kurulması ve nükleer teknolojinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
IV. Uzay Teknolojisi
Türkiye uzay teknolojisini satın alan ülke olmaktan çıkacak, bu teknolojiyi üreten ve geliştiren ülke haline getirilecektir.
V. Büyük Enerji Yatırımları
Önümüzdeki günlerde sınır aşan suların kullanımı Birleşmiş Milletler iznine tabi olacağından, sulama ve hidro-elektrik santralleri vakit geçirilmeden, çağdaş finansman modelleri en kısa sürede inşa edilecektir.
VI. Raylı Taşımada Devrim
Türkiye'nin ana arterleri arasında hızlı tren hatları inşa edilecektir.
VII 2. Boğaz Projesi
Karadeniz'de, İzmit körfezini birleştirecek II. Boğaz için kanal projesi gerçekleştirilecektir.
VIII. Bilgi Üreten Türkiye
Türkiye'yi bilgi üreten ve geliştiren bir ülke haline getirmek için üniversitelerimizle birlikte, Tek no-parklar ve Tek no-kentler kurulacaktır.
IX. Su Projesi
Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi'nden ihtiyaç fazlası suyun, su fakiri ülkelere pazarlanması için başta boru hatları olmak üzere, değişik yollardan nakli sağlanacaktır.
X. Altyapı ve Ulaşım Projeleri
Yap-İşlet-Devret modeli ile ekonomiyi canlandıracak çok sayıda altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir.
Büyükler Arasında Büyük Türkiye
• Günümüzün Yüzyıl, Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın yüzyılı olacaktır.
• Hedef, Türkiye'nin ilk on büyük ülke arasında yer almasıdır.
Bunun için;
• AB'ne tam üyelik gerçekleştirilecektir.
• Türk Cumhuriyetleri ile serbest ticaret sağlanacaktır.
• Türkiye, Günümüz. Yüzyılında küresel talebe göre global üretim yapacaktır.