Misyon-Vizyon

   
      TEK MERKEZ VE MİLLİ ÇATI PARTİSİ konumunda olan,Atatürkçü, HAK VE ADALET PARTİSİ’NİN (HAP) Misyonu ve Vizyonu:

      T.C. Kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes,Bülent Ecevit, Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanımız, Sn. Süleyman Demirel'in ,Nejmettin Erbakan,Alpaslan Türkeşin Misyon ve Vizyonlarının devamı olan , Atatürkçü ,Tek Merkez VE Milli Çatı Partisi dir. partimiz...
   Sağ ve sol ayırımı yapmayan, teröre bulaşmamış, bayrağını seven, cumhuriyeti seven, Türkiye Cumhuriyeti Devletini seven, Atatürk ilke ve inkilaplarını seven, toprağını, vatanını, ülkesini, ülküsünü ve bunların yaşattığı değerlerini seven herkesle her kesimle her kurum ve kuruluşla her partiyle kucaklaşmak,birleşmek  için kurulan bir partidir Hak ve Adalet Partisi (HAP)
 
      Merkez ve Millî Çatı Partisi konumunda olan Hak ve Adalet Partisi ve Genel Başkanı, Yiğit Zeki Öztürk; Dil, din, ırk, cins, cinsiyet, mezhep ,renk ayrımı yapmayan herkesle her kesimlen bütün kurum ve kuruluşlarla, merkez sağ, merkez sol  ayrımı yapmadan, Partilerle Hak ve Adalet Partisi Çatısı, bayrağı altında derlemek, toplamak, birleştirmek için, kucaklaşmak ve iri olmak, bir olmak, diri olmak, biz olmak ve İktidar olmak için kurulan partidir Hak ve Adalet Partisi (Hap)
 
      İlk Seçimlerde Yüce Türk Milletinden, halkımızdan İktidar olma vizesini ve emaneti AK Parti'den geri almak, Türkiye'yi modern, çağdaş, mutlu, huzurlu, sağlıklı, devletiyle iktidarıyla barışık, memnun, sorunsuz, terörsüz, millî birlik ve berabercikardeşçe dayanışma içinde yaşanan, adil, adaletli bir Türkiye ve toplum yaratmak için kurulmuştur Hak ve Adalet Partisi (HAP)...Düşün Peşimize,Sende Kurtul,Vatanda Kurtulsun...
 
      Hak ve Adalet Partisi; dağlarından bal, ovalarından yağ akan, bu güzel cennet vatanımızın her yerini ve her  köşesini, modern, çağdaş, teknik ve teknolojiyle donatılmış, fabrikalar ve tesisler kurmak için, işsizliğin belini kırmak için kurulmuştur.Biz Bölen Değil Bütünleştireniz,Biz Parçalayan Değil Birleştireniz...Bu Düzen Bu İktidar Demokratik Şartlarda Değişecektir...Kandile Türk Bayrağını Dikecek,Kandili Türk Toprağı Yapacak Tek Partidir,Tek Genel Başkandır Yiğit Zeki Öztürk.Meydanlara indik.Hakkımızı almadan,İktidar olmadan yolumuzdan dönmüyoruz.
 
   Tek Merkez Ve Milli Çatı Partisi Olan,Atatürkçü,Hak Ve Adalet Partimiz; ülkemizin geleceğini gençlerin ve kadınlarımızın belirleyeceğini ve bunlarla ikbale varılabilineceğine inanandır ve bunu ilke edinmiştir. Gençliğe bir araç değil amaç olarak bakılacaktır. Gençlerin başta eğitim, öğretim, iş imkanlarının, ihtiyaçlarının, arzu ve isteklerinin  iktidara gelir gelmez çözümü için gerekeni yapılacaktır. Tüm eğitim ve öğretimin belli dalları hariç ücretsiz olacaktır. Her isteyen öğrenciye burs verilecektir, yurt sorunu çözümlenecektir, aç ve açıkta genç kalmıyacaktır. Tüm belediye otobüsleri öğrencileri ücretsiz okula taşıyacaktır, ailenin üzerindeki eğitim masrafları, hafifletilecektir. Fiilen her daldaki yönetimde gençlere, kadınlarımıza adil şartlarda yer verilecektir. Kadınlarımız en kutsal değer ve varlıklarımız, hem ülkemizin, hem de evimizin, yerimizin temel direkleri olduğunu sözle değil, bunlara gerekli değeri, icraatları vererek gösterilecektir. Kadına başta şiddet olmak üzere, üzerindeki tüm baskılar kaldırılcaktır. Gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılacaktır. Ailenin bütünlüğü, beraberliği korunacak ve yaşatılacaktır. Genç, yaşlı, dul, sanatkar, sanatçı, yalnız, bekar veya evli  tüm kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını elde etmek ve kazanmak için gereken yapılacaktır. Sadece kendi kefaletiyle kendi tek imzasıylan uzun vadeli düşük faizli bir yılı ödemesiz devlet bankalarından iş kurma, açma geliştirme kredisi verilerek kendi özgüveni sağlanacak, üretime yönlendirilecektir. Seçimlerde, yönetimlerde gençlere en az %10 ,Kadınlarımıza %40 kontenjan verilerek her alanda ve yerde söz sahibi olacaktır. Evlenmek isteyen herkese sadece kendi imzasıylan sıfır faizli veya %1 faizle 10 yıl vadeli,bir yılı ödemesiz en az 25 000 TL. bir yılı ödemesiz evlenme kredisi verilerek yuva kurmaları sağlanacaktır. İş Kurmak isteyen gençlere, kadınlarımıza ve elinde diploması, sertifakası olan herkese devlet ve başka bankalardan kendi kefaletiyle ve tek imzasıyla en az bir yılı ödemesiz sıfır faizli veya %1 faizle 150.000 tl ile,150 000 TL. ye kadar iş yeri açma, kurma kredisi verilecektir.Gençlere yönelik özel yasalar çıkarılarak geleceğe yetiştirilecek iş,aş,ekmek eğitim,sağlık tüm sorunları giderilecek devletçe karşılanacak.gençlere devletin tüm imkanları ücretsiz olarak verilecektir.Devlet vatandaşına güvenmek zorundadır. Bu nedenle, başka kefil getir, gayrimenkul ipoteği ver gibi işi yokuşa süren istek ve taleplerden ve olmayacak duaya amin demekten vaz geçilecektir.
      
      Başta işçi, köylü, çiftçi, esnaf, tüccar, sanayici, memur, emekli, dul, yetim, şehit aileleri, gaziler v.b. değerlerimizin, çalışanların,  hayat standarları yükseltilecektir, sorunlar giderilecektir,tüm sanat çevresine,sanatçılarımıza yazarlarımıza şairlerimize tiyatrocularımıza ,ozanlarımıza vb kesime tek kendi imzaları ile 150.000 tl sıfır faizli veya %1 faizli ucuz ve uzun vadeli krediler vereceğiz,elektrik ve su,doğalgaz kullanımındayurt içi ve dışı ulaşımlarında, %50 indirim yapacağız..Gazilere ve şehit ailelerine devlet bedava konut verecektir, elektrik, su, havagazı, doğalgaz gibi giderlerin,Ulaşımda, sadece %50'sini ödeyeceklerdir,%50 indirim yapacağız.. Tüm Devlet Konuk evlerinde, misafirhanelerde, sosyal tesisilerinden ücretsiz faydalanacaklardır. Hak Ve Adalet Partisi iktidara geldiği aydan başlamak üzere tüm maaş ve ücret alan herkesin, her kesimin maaşlarına direk en az %15 ile %25  zam yaparak tüm kesimler rahatlatılacaktır. Tüm emeklilerin yaşı ne olursa olsun şehir içi ulaşımları belediye otobüslerinde ücretsiz olarak düzenlenecektir. Emekliler, şehit ailesi ve gaziler, şehirler arası ulaşımını Devlet Demir Yoluyla, deniz yoluyla ve  Türk Hava yoluyla  ulaşımda %50 indirimli faydalanacaktır. Tüm çalışanlara, emeklilere, ücret ve maaş alan herkese, her kesime yılda  biri Kurban Bayramında isteyen herkes bu dini veci besini yerine getirsin diye, biri de okullar açılırken herkes çoluğunun çocuğunun okul masraf ve giderlerini rahat karşılasın diye yılda 2 defa olmak üzere  birer maaş ikramiye verilecektir.ayrıca eğitim ve sağlık bedava ücretsiz olacak. Memura grev hakkı verilecektir. Polis ve güvenlik kuvvetlerin özlük haklarını iktidara geldiğimiz ay vereceğiz.lojmansız poli,asker,memur kalmıyacak 5 yılda herkese lojman vereceğiz.öncelikle  doğu ve güney doğuda görev yapan herlkese 5 yılda lojman vereceğiz  çalışan her kesime emekliye ayda 250 tl kira yardımı yapacağız.Emeklilik yaşı yeniden düzenlenecektir; 25 yıllık her türlü pirimleri ödeyen, dolduran ve 50 yaşını dolduran herkes emekli olabilecektir. Esnaf, tüccar ve sanayicimize sıfır faizli veya %1 faizle uzun vadeli, bir yılı ödemesiz kredi veya desteklen, katkıylan desteklenecektir. Esnafımıza sadece kendi kefaletiyle, tek imzasıyla işyeri açma,kurma,geliştirme kredisi olarak 10 yıl vadeli bir yılı ödemesiz  sıfır faizli veya %1 faizli 30.000 TL. ve 150.000 Tl --200.000tl.Arası,devlet bankalarından ve özel bankalardan, kredi verilecektir.Gelmiş Geçmiş İktidarlarca Hor Görülen,Sorunlarına Çare Bulunmayan Roman Vatandaşlarımıza İş Aş,Konut Sağlık,Eğitim Konularında Devlet Olarak Ne Gerekiyorsa Yapılacaktır,Devletin Kanatları Altında Olduklarını Hissedeceklerdir,Ucuz ve Uzun Vadeli Kredilendirmeyle İş Kurmaları Sağlanacaklardır,Ülkenin İkinci Sınıf Vatandaşı Muamelesine Son Verilecektir.Tüm Halkımız İnsanca Yaşamaya Kavuşturulacaktır. Tüm Bankalar Yasası değiştirilecek vatandaşı soyup soğana çevirmeleri engellenecek ve meydan verilmiyecektir. Kart faizleri düşürülecek, taksitler arttırılacak, icra dairelerine düzenleme getirilecek, evden, iş yerlerinden beyaz eşya, araç gereç makina alımlarına hacizine son verilecektir. Fahiş borç faizleri %2'lere çekilecektir. Tefeciliğin, tefecilik adı altında yapılan soygunculuğun, beli kırılacaktır ağır cezalarla cezalandırılacaklardır. Çek Yasası günün koşullarına göre yeniden değiştirilecektir çeke güvenirlik arttırılacaktır, çek üzerinde bankaların kefaleti arttırılacak, önüne gelen herkese çek defteri verilmiyecektir. Dürüst, iş yapan, üreten şahıs ve firmalara çek vermede özen gösterilecektir. Devletdeki kırtasiyeciliğe son verilecektir. Turizmde her şey dahil sistemine son verilecektir, tüm sahiller halkın hizmetine açılacaktır, ev pansiyonculuğu geliştirilecek teşvik edilecektir. Turizmme yönelik el sanatları desteklenecek, kredilendirilecektir elinde diploması, sertifakası v.b belgeleri olanlara sadece kendi kefaltiyle ve kendi tek imzasıylan 30.000 TL-150.000Tl Arasında  iş kurma, açma, geliştirme kredisi verilerek turizm yönelik el sanatları ,üretimi artırılacak, geliştirilecektir. Faiş fiat uygulamasına son verilecektir. Çiftçi, köylü özel yasalarlan korunacak, teşvik edilecek mazot çiftçiye, üretene, 2.5 TL'den verilecek, tohum  ve üretim kalitesi yükseltilecek, GDO'lu israil tohumu ithalatı durdurulacak, gübre ve ilaç ,Tohum vb.çiftçiye %30 indirimli olarak devlet tarafından, firmalardan karşılanacaktır. Çiftçiye traktör, tarım alaetleri, araç, gereçler ucuz ve bir yılı ödemesiz uzun vadeli kredilerlen desteklenecektir.Tütün,Şekerpancarı,Fındık,Pamukta Tüm Kotalar Kalkacaktır.Halkı Soyan Türksel,Aveya,Wodafon Devletleştirilecek ve Haberleşmede %50 İndirim Yapılacak.Tüm çalışanlara,işçilere,memurlar,emeklilere    i   ktira geldiğimiz an maaş ve ücretlerini %15 ile %25 arası zam yapılacaktır bu kesim rahatlatılacaktır.Bu kesime yılda iki maaş ikramiye vereceğiz.Birinci ikramiyeyi Kurban Bayramında Dini vecibesini herkes rahatça yerine getirsin çolu çocu komşudan kurban kesenden et gelecek diye ellerine bakmasın diye ,ikinci ikramiyeyide okullar açılırken.herkes çocuğunun okul ihtiyacını sıkıntısız alsın diye.Bu kesime her ay 250 tl kira yardımı yapılacak.25 yılını dolduran herkes isterse emekli olabilecek,Özelleştirmeyle Gasp Edilen Stratejik Önemi Olan Tesisler Fabrikalar,Haberleşme,Ulaşım,Enerji vb Kurumlar Devletleştirilecektir,Geri Alınacaktır.Doğu Ve Güneydoğu Baştan Aşağı Tesis Ve Fabrikalarla Donatılacak Hem İşsizlik,Hemde Göç Engelenecektir,Ailenin Bütünlüğü Korunacaktır.Yeniden Güçlü Devleti,Güçlü Türkiyeyi,Güçlü Orduyu Kuracağız,Komşularımızla Tekrar Barışı Sağlıyacağız Sıfır Sorunlu Komşuluğu Yaratacağız,Rusya,Türkiye ve Türk Toplulukları İle Her Alanda Ekonomik İşbirliğini Kuracağız,Dünya Türk Toplulukları Ordusunu Kuracağız,Azerbaycanla Tek Millet ve İki Devleti Hayata Geçireceğiz.,İran,Irak,Suriye,Azerbaycan,Türkiye Ekonomik İş Birliğini Kuracağız,Saldırmazlık Andlaşmalarını Yapacağız.
      vergiler çok yüksektir  vergi sitemini baştan değiştireceğiz tek tip vergi sistemi getireceğiz herkesten  durumu değerlendirerek %7 ile %10 vergi alacağız yatırımcıyı esnafı tüm kesimleri rahatlatacağız 
     Emekli olup çalışan tüm kesimlerden maaşlarından kesilen  alınan %15 vergiyi  vb kesintileri tümünü kaldıracağız emekli bir kuruş vergi ödemeden istediği alanda çalışacak maaşından hiç para kesilmiyecek..kendi emekli maaşını tam alacaktır
       Eğitim ,Sağlık doğumdan ölüme kadar bedava olacak doğan her çocuk hemen sigortalanacak. 65 yaşını doldurmuş geliri olmayan herkese asgari ücretten maaş bağlıyacağız..geniş program ve projelerimiz  partimiz program bölümünde genişçe açıklanmıştır isteyen herkes ordan inceleyebilir.
 
      Tek Merkez ve Millî Çatı Partisi konumunda olan,Atatürkçü, Hak ve Adalet Partimizin tüm yapacağı işler, programı, projeleri ve bazıları sitemizde yüklü programımızda mevcuttur. İsteyen oradan programımızı ,tüzüğümüzü görüp inceleyebilirler.
                   
Saygılarımla...
                                                                  YİĞİT ZEKİ ÖZTÜRK
                                             HAK VE ADALET PARTİSİ (HAP) GENEL BAŞKANI